500 ton mindre koldioxidutsläpp. Göteborg och Stena Line är först i världen med att värma en stor färja i linjetrafik med fjärrvärme när den ligger vid kaj. Satsningen sparar in utsläpp av 500 ton koldioxid per år.

Den numera unika färjan är Stena Danica, vars nya värmesystem invigdes officiellt på måndagen. I stort sett hela färjan, förutom bildäcket, ska nu värmas med hjälp av fjärrvärmen.

Projektet är ett samarbete mellan Stena Line och Göteborg Energi.

– Vårt ordinarie fjärrvärmenät går strax utanför Stenas Danmarksterminal, säger Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi.

Som man värmer ett hus
– Där har man nu byggt en värmeväxlare i en container och därifrån går det två stora rör med varmvatten in i båten – precis som man värmer ett bostadshus med fjärrvärme.

Någon liknande färja finns alltså inte i hela världen.

– Sedan tidigare finns större fartyg som värms med fjärrvärme, men ingen färja i linjetrafik, säger Cecilia Erdalen.

Den nya anslutningen innebär att Stena Danica slipper använda dieseldrivna oljepannor för uppvärmning när fartyget ligger i land. Det gör att färjans utsläpp av den klimatpåverkande gasen koldioxid kan minska med cirka 60 procentalltså runt 500 ton per år.

Får el vid kajen sen flera år
– Redan idag kan vi mitt inne i centrala Göteborg driva en verksamhet med minimal miljöpåverkan, genom att vi ansluter våra fartyg till elnätet vid kaj samt en rad andra hållbara initiativ, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

– Fjärrvärmesatsningen gör verksamheten ännu mer långsiktigt hållbar. Att kunna kombinera logistik, industri och boende i centrala lägen är modernt samhällsbyggande när det är som bäst och det som gör Göteborg unikt, säger Carl-Johan Hagman.

Fjärrvärmeprojektet på Stena Danica är en del av EU-projektet Celsius, ett initiativ inom Smart Cities, som leds av Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad.

Göteborgs fjärrvärme en förebild i Europa
Syftet med projektet är att sprida kunskap om fjärrvärmens möjligheter till andra städer i Europa, bland annat vad gäller att tillvarata spillvärme som inte utnyttjas i dag.

– Här kan alltså Göteborg vara en förebild och visa nya sätt att använda fjärrvärme, som förhoppningsvis följs av andra städer och rederier, säger Cecilia Erdalen.

Stena Line investerar cirka en miljon kronor i projektet, medan Göteborg Energi satsar runt 1,4 miljoner kronor. EU bidrar med 600 000 kronor genom Celsiusprojektet.