Innan var förtjockarhallen Ryaverkets mest illaluktande lokal. Besökare i den mörka hallen brukade spontant hålla för näsan. Det gick inte att gå in med skinnjacka, för lukten gick inte ur. Idag, efter ombyggnaden, är hallen genomdesignad, ljus och luktfri. Och redan en inspiration för andra kommuner, har det visat sig.

Egentligen satte man igång ombyggnaden för att vattenreningsverket skulle kunna ta hand om mer slam. Fyra nya förtjockarmaskiner skulle installeras. Då passade man samtidigt på att bygga om hela hallen – inte minst av arbetsmiljöskäl.

Måste vara lättstädad

– Det har inte varit någon bra arbetsmiljö i den hallen, berättar Bo Enström projektledare för ombyggnaden.

På den undre våningen fanns det knappt något dagsljus, det var mörkt och kändes rätt instängt.

7CE8.jpg
– Det var lite bunkerkänsla över det, berättar Bo Enström.

Det var också viktigt att få en extremt lättstädad lokal, på grund av de mikrobiologiska arbetsmiljöriskerna.

”Ett enormt lyft”

– Kakel och klinker, som går lätt att spola av, utan en massa utanpåliggande ledningar. Vi har ju fått förklara för entreprenörerna att man inte ska behöva använda tandborste för att få rent, säger Bo Enström.

I samarbete med PerEric Persson på KUB Arkitekter, designades hela hallen om. Taket öppnades för att ge plats åt en stor glaslanternin.

– Det var ett enormt lyft, säger Bo Enström.

Eller med arkitektens ord: ”Ett ljust centrum i lokalen, med vackert släpljus som fortplantar sig på de röda buktiga ytorna.”

Lukten från slammet känns inte

På övervåningen har man nämligen byggt upp två runda rum som har väggar i röd fibercement. Men också stora uppglasade partier som släpper in ljuset. En rak trappa för på samma sätt ner ljuset till undervåningen.

– När man kommer där nerifrån ser rakt upp i lanterninen, rakt upp i himlen. Var man än står i undervåningen, kan har man dagsljus numera, säger Bo Enström nöjt.

Hallen som helhet har fått ljusa fräscha ytor, med klara färger på några få ställen för att pigga upp.

Och så var det ju det här med lukten. Ventilationen är ändrad, luften i maskinhallen styrs så man inte ska känna lukten från slammet.

Invigs 6 mars

– Nog tycker alla att det blivit en otroligt fin arbetsmiljö, säger Bo Enström.

Anläggningen är redan i drift, och har dessutom hunnit få studiebesök från andra kommuner.

– De kom från Malmö och tittade. De sa bara: Precis en sådan anläggning vill vi också ha. Och så skickade de hit folk som ritade av.

Den officiella invigningen äger rum den 6 mars, då Gryaabs styrelseordförande Ronnie Gustafsson kommer och klipper bandet. På inbjudningslistan står personalen, pensionerad personal, konsulter och styrelsemedlemmar samt media.

Fotnot:
Gryaab ägs tillsammans av kommunerna: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Bolaget driver Ryaverket, som svarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

7826_2.jpg

3835