800 000 kronor i potten. Har du en hållbar idé med fokus på energi? Då kan du söka hållbarhetsstipendiet Tänk:Om hos Göteborg energi. Ansökningstiden går ut 19 september och det finns 800 000 kronor i potten.

Göteborg energi vill uppmuntra och stötta människor som gör verklighet av hållbara idéer. Både privatpersoner, föreningar och företag kan söka Tänk:Om-stipendiet.

Projekt inom tre områden

 Det går att söka stipendium för projekt inom tre områden:

  • Teknikutveckling – utveckla ny teknisk lösning eller modifiera en befintlig teknisk lösning inom energiområdet.
  • Kunskapsutveckling – ny kunskap inom ett specifikt energiområde eller beteendeförändringar kring energi.
  • Informationsspridning – att sprida befintlig kunskap till allmänheten eller nya målgrupper.

Har betytt mycket för stipendiaterna

Närmare 100 stipendier har delats ut sedan starten 2009. Det har bidragit till utveckling av företag som till exempel Greenly, en app för energieffektivisering, och Velove, eldrivna lastcyklar i stadsmiljö.

– Många av våra stipendiater vittnar om att det ekonomiska bidraget från Tänk:Om har betytt mycket för att deras projekt ska kunna ta sina första viktiga steg i utvecklingen. Man har till exempel kunnat testa en idé, utveckla en prototyp eller få igång en produktion. Det känns roligt att kunna bidra till detta även i tuffa ekonomiska tider, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg energi.