Stadens fem återvinningscentraler hade ett bra år 2007. Antalet besök ökade med elva procent jämfört med året innan. Inte minst juli var en toppmånad med drygt 22.500 besök. Det dåliga vädret fick troligen göteborgarna att satsa på städning i stället för bad.

− Eftersom 2006 bara ökade tre procent trodde vi att det kanske hade stannat av lite, att det var en trend. Men så var det visst inte. Vi tog igen det ordentligt förra året, säger Pål Mårtensson på Kretsloppskontoret.

21.000 fler besök

Antalet besök 2007 var sammanlagt ungefär 208.000 stycken, vilket är 21.000 fler än 2006. Pål Mårtensson tror att den kraftiga ökningen har att göra med den höga konsumtionstakten.

− Folk konsumerar mer och mer. Vi bygger om väldigt mycket och på ett sätt man inte gjorde tidigare. Nu bygger många om själva även i lägenheter och hyresrätter, säger han.

Att just juli hade ovanligt många ÅVC-besök förklarar han med det dåliga sommarvädret.

− Normalt sett brukar juli vara bra, men vanligtvis är maj bättre. Förra året var juli en toppmånad för återvinningscentraler över hela landet. Det regnade och var bra städväder, säger Pål Mårtensson.

Högsbo populäraste

Nytt för 2007 är dessutom att Kretsloppsparken Alelyckan har tillkommit. Återvinningscentralen öppnade i maj och har sedan dess haft drygt 13.000 besök.

Flest åker dock fortfarande till ÅV-centralen i Högsbo, som står för ungefär 43 procent av ÅVC-besöken i Göteborgs Stad.

− Det är inte så bra, eftersom den ytmässigt är den sämsta centralen. Vi försöker styra över till de andra men många åker till Högsbo av gammal vana.

Försök med hårdplast

En annan nyhet för 2007 är att ÅV-centralerna i Alelyckan och Högsbo började sortera hårdplast, som till exempel trädgårdsmöbler, större bunkar och pulkor. Det är plastföremål som tidigare räknades som brännbart.

− Försöket påbörjades i december och ska utvärderas i juni, säger Pål Mårtensson.

Även antalet uthämtade ÅVC-kort fortsätter att öka. Korten, som ger varje hushåll i Göteborg rätt till sex fria besök per år, infördes 1 juli 2005. Sedan dess har 103.000 kort hämtats ut.

Nytt under 2007 var också ändrade öppettiderna för ÅVC från den 1 juli med förlängda kvälls- och lördagstider och den tredje söndagsöppna åv-centralen i Bulycke på Hisingen