Nyckelteknologi för att nå klimatmål. Genom att lagra koldioxid i en berggrund kan man minska utsläppen av den miljöfarliga växthusgasen. Nu går Göteborgs Energi samman med fyra västsvenska energiaktörer för att hitta gemensamma lösningar att transportera koldioxid till lagringsplatsen.  

Avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad ccs−teknik, innebär att koldioxiden i rökgaser från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier avskiljs och komprimeras för att sedan transporteras och lagras djupt ner i marken. Tekniken är en viktig del i omställningen av det globala energisystemet.

Målet är minskade kostnader

Nu kan Göteborg och Sverige bli först i världen med att skapa en gemensam lösning för transport av flytande koldioxid.

Göteborg Energi har tillsammans med Nordion Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1 gått ihop i projektet CinfraCap. Tillsammans ska aktörerna utreda hur en gemensam och kostnadseffektiv lösning skulle kunna se ut. Resultatet ska presenteras i en förstudie i mars 2021.