Stöd till odling för ökad delaktighet. Tack vare Göteborgs Stads odlingsbidrag prunkar ett 60-tal nya odlingsprojekt runt om i staden, alla drivna av föreningar. De allra flesta finns på innergårdar, men några finns även i hagar och på offentliga platser. Och det finns medel kvar i kassan för fler att söka.

Läs mer här om hur du söker bidrag.

Ett 60-tal föreningar har fått odlingsbidrag sedan det politiska beslutet togs för två år sedan. Villkoret är att det är ett odlingsprojekt och att det ska främja delaktighet och social samvaro.

”Ett positivt tillskott i området”
Alla föreningar kan söka, men det är oftast bostadsnära föreningar som söker; bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och gårdsföreningar.

Men det finns även föreningar såsom Skytteskogens odlarvänner, som har gjort ett område för lådodling på kommunal mark i Kungsladugård.

– Där odlar de både blommor och grönsaker. Det har blivit ett positivt tillskott i området, en mötesplats. De har kö … säger Annette Gustavsson, projektledare för Stadsnära odling.

Maxbeloppet är 25 000 kronor
Ett annat projekt som utmärker sig är Brännö Gärde, där en odlarförening plöjer upp den det stora gärdet mitt på ön, för att göra odlingslotter för Brännöbor.

– Det är ett projekt som kommer att ta flera år. De börjar med att plöja upp marken med traktor. Nästa år ska de sätta bärbuskar, säger Annette Gustavsson.

För att söka fyller man i blanketten på Odlarbidragets hemsida. Maxbeloppet är på 25 000 kronor per förening, men det är långt ifrån alla som söker för hela beloppet.

– Först ska man presentera en projektplan och en budget, sedan ska man ju också redovisa vad man använt pengarna till, beskriva projektet med ord och foto, hur många som deltagit, om det varit lyckat …

”Det här är ett stimulansbidrag”
Pengarna ska gå till materialkostnader såsom jord, växter och byggmaterial.

– Några har sökt till biodling också, bina är ju en förutsättning för odling, säger Annette Gustavsson.

Däremot ska pengarna inte gå till löner eller löpande verksamhetskostnader, inte heller till förstudier eller konsulter.

– Det här är ett stimulansbidrag. Det är bidraget plus det egna arbetet som ska bli ett projekt.

20-30 föreningar har sökt varje år
Sista datumet för ansökan i år är den 31 oktober. Sedan får man besked i januari–februari 2016, inför nästa odlingssäsong.

En förening kan bara få odlingsbidrag en gång. Hittills har 20-30 föreningar sökt varje år.

311C.jpg