Göteborgs Stad går nu ut och söker sällskap inför upphandlingen av sin centrala miljöbilspool senare i år. Göteborgs universitet, Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen och Skatteverket fick en inbjudan via brev för någon vecka sedan. "Ingen har svarat ännu, men jag hoppas att åtminstone några av dem vill vara med och samordna upphandlingen", säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Han påpekar att syftet inte är få en gemensam bilpool för alla, eller ens gå ut och upphandla tillsammans, utan mer att bli överens om att skriva krav och avtal så att aktörerna kan dra nytta av varandra.

– Även om vi har en bilpool och Vägverket och Länsstyrelsen sina egna, kunde vi nyttja samma bilpark och kanske få lite stordriftsfördelar, säger Anders Roth.

Göteborgarna kan få mer att välja på

Han säger också att när flera stora organisationer agerar ihop, blir det lättare att kräva att operatörerna samarbetar med varandra.

– Om vi dessutom går ut ungefär samtidigt med upphandling, ger det en klar signal till marknaden att det inte bara är vi i kommunen som är intresserade av detta. Och om även de andra gör som vi och öppnar poolerna för allmänheten, kan det bli lite mer att välja på för göteborgarna, säger Anders Roth.

Idag har till exempel Göteborgs universitet och Vägverket mindre bilpooler för internt bruk.

– Vi tror att flera av de här organisationerna med fördel skulle kunna ha större bilpooler, för att bland annat minska behovet av hyrbilar och tjänsteresor med egen bil, så vi försöker ge dem draghjälp, säger Anders Roth.

1.000 tjänstemän kan använda bilarna

Göteborgs Stads miljöbilspool har idag 23 bilar och drivs av det Volvo/Ford-ägda företaget Sunfleet. Avtalet går ut sommaren 2009.

– Vi är inte på något vis missnöjda med Sunfleet, men nu har vi förlängt deras avtal två gånger, vilket innebär att vi måste gå ut och upphandla tjänsten, säger Anders Roth.

Idag är elva kommunala förvaltningar anslutna till poolen, vilket innebär att cirka 1.000 kommunanställda kan använda bilarna. Utvärderingar har visat att kostnaderna för förvaltningarnas tjänsteresor har minskat med 32 procent, inklusive parkeringskostnaderna.

Öppen för göteborgarna på kvällar och helger

Sedan 2006 är bilpoolen öppen även för allmänheten i Göteborg under kvällar och helger.

Förutom den centrala miljöbilspoolen har Göteborgs Stad närmare 30 bilpooler som drivs av Gatubolaget för olika förvaltningar och bolag. Här finns till exempel många av hemtjänstens bilar.