Vill halvera företagets miljömässiga fotavtryck. Paul Polman, vd för det globala företaget Unilever, får Göteborgspriset för hållbar utveckling för sitt banbrytande ledarskap. Fram till 2020 ska företaget halvera sitt miljömässiga fotavtryck och dessutom öka sin positiva påverkan på global hälsa, välmående, arbets- och levnadsvillkor.

Samtidigt som den genomgripande kursändringen mot en mer hållbar verksamhet genomförs ska företaget växa. Paul Polmans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in a unhealthy society”.

Hans mål går tvärs emot den kortsiktighet som traditionellt präglar företagsvärlden.

– Polman är en person som tydligt visar att han vill gå före. Han är den som står ut idag. Han vågar utmana de strukturer och former som globala företagsledare verkar inom för att på ett bättre sätt kunna arbeta för en hållbar utveckling, säger John Holmberg, ordförande i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

”Storföretagen en viktig kraft”
De globala storföretagen dominerar världsekonomin och bidrar till dagens ohållbara miljösituation.

– Om vi ska klara de globala utmaningarna är det avgörande hur de riktigt stora företagens kraft riktas. De kan, som ofta fallet hittills, vara en stor del av problemet eller en viktig kraft för att hitta och sprida lösningarna, säger John Holmberg.

Göteborgspriset för hållbar utveckling på en miljon kronor delas varje år ut till en person eller organisation som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och 13 företag.

Paul Polman kommer att ta emot priset vid en ceremoni i Göteborg den 21 november.