Räknas som riskträd. Park- och naturförvaltningen kommer i veckan att ta ner delar av en 35 meter hög alm vid Hagakyrkan. Trädet har en tio meter lång fläkskada som uppstod i en storm förra året. När träden runt Hagakyrkan undersöktes för två veckor sedan upptäcktes betydande sprickor i fläkskadan.

Fläkskadan sitter i den kraftigaste av trädets två stammar och den har betydande sprickor, plus en gammal skada med röta som går djupt ner i stammen.

Risk att kronan faller ner
– Det finns en betydande risk att den skadade huvudstammen kan gå av. Vi kommer därför att reducera den, för att undvika att delar av trädkronan faller ner, vilket i sin tur kan medföra både materiella och personskador, säger Lena Jakobsson, chef för parkenheten vid park- och naturförvaltningen.

Almen kommer att åtgärdas så snart vädret tillåter vilket troligen blir i mitten eller slutet av den här veckan. I väntan på det har park- och naturförvaltningen satt upp avspärrningar utanför Hagakyrkan.

När arbetet är klart kommer trädet att vara cirka 15 meter högt och ha en betydligt mindre krona.