Kapaciteten på Göteborgs återvinningsplatser ska öka med 70 procent på tre år. Det är målet för förpacknings- insamlingens upprustningsprogram som nu inleds. Elva teststationer för papper, glas, plast och metall tas i bruk före jul.

Det ska bli lättare för göteborgarna att lämna förpackningar, tidningar och annat till återvinning. De elva teststationerna blir redan befintliga insamlingsplatser som ska byggas om och få en ny typ av behållare med bättre utformade inkasthål.

Testet ska sedan utvärderas med hjälp av de boende i områdena innan ombyggnationen av övriga insamlingsplatser inleds i vår.

– Det system som finns nu har varit i bruk i mer än tio år och har blivit för litet. Återvinningen har ökat, folkmängden har ökat och vi handlar mer, säger Håkan Wennersten, regionchef på Förpackningsinsamlingen.

Antalet platser minskar

I arbetet ingår också en översyn av återvinningsstationernas placering. I dag råder enligt Förpackningsinsamlingen en viss obalans där vissa områden har för många och andra för få platser för återvinning.

Den ökade kapaciteten gör att antalet platser för insamling under de kommande tre åren kommer att minska från 438 till 350. Elva nya stationer kommer att placeras vid strategiska platser som till exempel köpcentra.

I vissa stadsdelar kommer det successivt också att införas insamling direkt i flerfamiljshus.

Sopspaningen fortsätter

– Det är fastighetsägarna som står för det. De har helt enkelt kommit fram till att det kan blir lönsamt genom att folk avfallskostnaderna sjunker, säger Håkan Wennersten.

Kapaciteten vid anläggningarna kommer i genomsnitt att öka med ungefär 70 procent. För insamling av tidningar kommer kapaciteten att nästan fördubblas.

Försöket med sopspaning mot människor som missbrukar stationerna kommer att fortsätta i Göteborg. Hittills har 120 personer polisanmälts i Göteborg under 2004.