Stadsplanerare, ministrar och företag på besök. Transportansvariga på olika nivåer från bland annat Mexiko, Indien och Egypten besökte Göteborg i oktober för att få veta mer om elektrifiering, självkörande fordon och mobilitetstjänster – men också eldrivna lastcyklar i Nordstan. Intresset för Göteborgs gröna och hållbara lösningar är fortsatt stort.

Under 2019 deltog sammanlagt 42 delegationer från 25 länder i besök arrangerade av Green Gothenburg. De kom till Göteborg och Västsverige för att lära mer om regionens smarta och hållbara lösningar.

– Ja, vi kan konstatera att intresset för det som händer här fortfarande är stort. Framför allt är det frågor kring transport och mobilitet som elektrifiering, självkörande fordon och mobilitetstjänster som intresserar, säger Sofia McConell på Green Gothenburg.

Green Gothenburg, som drivs av Business region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, hjälper till och ordnar besöksprogrammen. I oktober till exempel när de arrangerade ett två dagars program för en delegation inbjudna av Svenska institutet på temat ”Transforming transportation” (transporter i förändring).

Smart och hållbar mobilitet
Då var beslutsfattare från olika länder inbjudna för att komma och titta på hur aktörer i Göteborg jobbar – vilka företag, forskare och offentliga aktörer – som tillsammans driver utvecklingen framåt när det gäller smart och hållbar mobilitet.

På plats fanns till exempel transportansvarig på Egyptens bostadsdepartement, transportministern i Mexikos största delstat och en ansvarig för utvecklingen av elmobilitet i mångmiljonstaden Hyderabad i Indien.

Under två dagar fick de bland annat ta del av och lära mer om eldrivna transportcyklar i Nordstan, de åkte förstås elbuss linje 55 till Lindholmen där de träffade Volvo Buss och besökte Revere, Chalmers labb för självkörande fordon.

– De fick också se olika exempel på mobilitet som tjänst. Till exempel på Lindholmen, där ytorna för parkering minskat. I stället har anställda på området fått tillgång till en digital tjänst, en app som ger möjlighet att välja olika färdsätt som bilpool, hyrcykel och kollektivtrafik. Intresset för den här typen av mobilitetstjänster är stort, säger Sofia McConell.

Spännande stadsutveckling
Göteborgs fjärrvärmesystem har lockat hit många besökare genom åren, och gör det fortfarande. Förutom transporter och mobilitet är andra länder också intresserade av hur Göteborg jobbar med innovativa energilösningar som FED, fossilfria energidistrikt. Bland annat pågår tester av system där man genom AI-teknik kan köpa och sälja värme, kyla och el mellan byggnader och på så sätt spara energi.

Även stadsutvecklingen i Göteborg, med framväxten av Älvstaden, som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, och olika enskilda spännande projekt som bostadsrättsföreningen Viva i Guldheden och HSB Living lab på Chalmersområdet lockar hit besökare.

– De här besöken är viktiga för Göteborg på många sätt, inte bara att vi sprider hållbara lösningar och på så sätt kan bidra till minskad klimatpåverkan. För Göteborg och regionen är det bra att fler får veta att vi ligger långt fram på många olika områden. Det ger såväl företagen här i Göteborg som andra aktörer värdefulla kontakter, som kan ge nya samarbeten och export- och affärsmöjligheter, säger Sofia McConell.