Foto:; Business Region Göteborg

”Göteborg går före”. Sedan Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande lanserades i augusti har drygt 75 aktörer anslutit sig. ”Intresset och engagemanget har varit överväldigande under hösten. Nya företag ansluter hela tiden, och den strömmen kommer att fortsätta, det är jag helt övertygad om”, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är en lokal plattform initierad av Business Region Göteborg. Här samlas hela värdekedjan inom bygg- och fastighetsbranschen för att tillsammans med Göteborgs Stad och akademin hitta nya lösningar som kan ge en snabbare omställning.

”Städerna och EU driver klimatfrågan framåt”

Bakgrunden till plattformen är riksdagens beslut att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

– Det är städerna och EU som driver klimatfrågan framåt och den här plattformen är verkligen en möjliggörare. 2019 stod bygg- och fastighetsbranschen för 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 35 procent av avfallet i landet så det är en otroligt viktig bransch att ställa om. Men nu händer det verkligen. Det finns en oerhörd vilja – branschen vill, staden vill, akademin vill. Och med plattformen går Göteborg före.