Bostadsrättsföreningar får rådgivning. Göteborgs bostadsrättsföreningar har ett stort intresse för att installera solceller och laddplatser för elbilar. ”Intresset har varit enormt”, säger energi- och klimatrådgivaren Lars Hällentorp.

Göteborgs Stads energi- och klimatrådgivare har besökt över 200 bostadsrättsföreningar och informerat om installation av solceller och laddplatser, och uppger att intresset har varit så stort att de nu kommer utöka sin informationssatsning.

Satsningen är en del av två nationella projekt där 284 av landets kommuner kraftsamlat för att nå Sveriges nationella energi- och klimatmål.

– Det här är frågor som ligger i tiden. Här i Göteborg har vi satsat främst på att informera bostadsrättsföreningar. Vi har arbetat med den målgruppen tidigare och upplevde att de har ett stort intresse av energibesparande åtgärder, säger Lars Hällentorp.

Totalt har 56 000 personer i Sverige fått information genom de två informationsprojekten. 4000 av dem finns i Göteborg, Öckerö och Partille.