Alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen i Tynnererd är nu miljödiplomerad och det är ett stort steg för miljöarbetet i Göteborg. I sex år har förskolor, skolor, äldreboenden, kontor och alla andra verksamheter arbetat med att minska sin påverkan på miljön. Och miljötänket har smittat av sig på alla.

De första verksamheterna i Tynnered diplomerades 2005 och nu fullföljs det mångåriga arbetet enligt planen med att de sista versamheterna får sina diplom på torsdag.

Under dessa år har ca 1 600 personer fått grundläggande miljöutbildning och 79 verksamheter har infört ett miljöledningssystem vars syfte är att minska sin miljöpåverkan.

1 600 har utbildats i miljöfrågor

De olika verksamheterna började med att undersöka hur de påverkade miljön och vad de kan göra för att minska sin miljöbelastning. Samtidigt har alla utbildats i miljöfrågor och det är ett uppskattat inslag.

– Det går inte att sätta siffror på vilken betydelse ett sånt här arbete på en förskola eller skola har. De inblandade tar också med sig kunskaperna hem och väljer miljöanpassade alternativ vad gäller kemikalier och mat, säger Nadia Kretschmann, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

– Det är viktigt att miljödiplomeringen inte bara blir en pappersprodukt, den ska genomsyra hela verksamheten så att barnen får kunskap om miljön och kan ta det med sig vidare i livet, säger Mariann Olsson, enhetschef för Apelsingatan och Björkhöjdsgatans förskolor i Tynnered.

Annika Svensson, Förskolan Lilla Grevegårdsvägens och Karneolgatan lägger till:

– Miljödiplomeringsprocessen är som en ”spark i rumpan”. En spark som har gjort att vi på förskolorna har rensat ut så mycket miljöfarligt som möjligt, minskat på antalet produkter och nu gör vettigare inköp.

Tynnered först i staden att bli klar

Tynnered var den första stadsdelsförvaltningen som började med miljödiplomering och är först klar, men andra stadsdelar följer efter.

– Det har lett till att vi tagit fram en modell för stadsdelsdiplomering och att flera stadsdelar nu är igång med stadsdelsdiplomering, bland annat Tuve-Säve, Centrum och Askim, säger Nadia Kretschmann.

– Genom att många verksamheter i stadsdelarna arbetar med miljödiplomering har viktiga frågor aktualiserats – t ex om avfallshantering, kemikalieanvändning och miljöanpassade inköp.

En följd av detta är att miljöförvaltningen, Upphandlingsbolaget och SDF Tynnered fått i uppdrag att ta fram verktyg för att hjälpa stadens verksamheter att göra gröna inköp.