"Vi längtar efter eleverna". Studiebesöksverksamheten på Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket på Hisingen startar igen för årskurs 4 – 6. Verksamheten har haft uppehåll i nästan två år på grund av pandemin och intresset är stort. Vårterminen är i stort sett fullbokad.

– Vi längtar efter eleverna, de är både härliga och våra bästa ambassadörer, säger Sofia Cullberg, kommunikatör på Gryaab.

Gryaab ägs av Göteborg, Ale, Bollebygd, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Elever som går i årskurs 4 – 6 i kommunerna får komma på besök till avloppsreningsverket Ryaverket. I år startar studiebesöksverksamheten vecka 9 och 35 klasser är inbokade på besök under våren. Stort fokus ligger på att prata med eleverna om att hur vi kan hjälpas åt för att havet ska må så bra som möjligt.

– Eleverna suger i sig kunskap, är nyfikna och intresserade. Sedan går de hem och delar med sig av det som de lärt sig till familjen, kompisar och släkt, säger Sofia Cullberg som håller i besöken tillsammans med Ellinor Günther, kommunikationsansvarig.

Får följa avloppsvattnets väg

Under studiebesöket får eleverna en rundvandring på reningsverket. De får följa avloppsvattnets väg från att det kommer in via de olika stegen i reningsprocessen till att det släpps ut i havet.

– Vårt huvudfokus är att rena avlopppsvatten från näringsämnen som annars skulle övergöda havet, vi renar vattnet från kväve, fosfor och organiskt material. Det är det som Ryaverket är byggt för, inte att ta hand om massa skräp och fett. Det får vi ändå göra och det ställer till problem i både tunnlar, rör och maskiner och det ställer till problem. Det är därför det är så viktigt att man använder avloppet på rätt sätt.

Ett studiebesök många minns

För att det ska bli ett så bra besök som möjligt är det viktigt att klasserna förbereder sig genom att läsa på och göra övningar på Gryaabs skolsajt. Besöket tar ungefär 1,5 timme och sker i dialog mellan guiden och eleverna som brukar ha många frågor och kloka tankar.

– Vi får ofta återkoppling på att besöket är populärt. Delvis tror vi det har att göra med att de får använda alla sina sinnen. De får titta på vattnet som forsar, lyssna på alla ljud och känna hur det luktar.

Hur har ni nått ut till eleverna under åren med pandemi?

– Vi har satsat extra på kunskap på vår webbplats i stället, lagt upp filmer och mer material till lärare och elever. Det har fungerat bra, men nu är vi jätteglada att komma igång med studiebesöksverksamheten igen.

Gryaab tar emot ungefär 2000 besökare per år. Största delen är skolklasser, men även representanter från VA-branschen, andra reningsverk, utländska besök och politiker.

I år fyller Gryaab 50 år och i september kan allmänheten boka in besök på Ryaverket.

Ryaverket renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen och släpper ut det renade vattnet i havet. Foto: Emelie Asplund