Allmänheten varnas. Varning för svag is på Delsjöarna! Nu pumpas vatten från Rådasjön till Stora Delsjön och det gör isarna farliga. Särskilt varnas för viken i Stora Delsjön, vid E 40 mot Borås.

– I den viken mynnar vår ledning från Rådasjön. Där är det speciellt farligt, eftersom det stora vattenflödet bryter upp isen, säger Claes Wångsell, chef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten i Göteborg.

Isarna i Västsverige håller på att smält bort snabbt nu. Sedan i söndags ligger Rådsjön helt öppen.

Intaget vid Alelyckan stängt
– Just nu är väl de flesta isar luriga att ge sig ut på, men vi vill varna generellt för Delsjöarna och speciellt för viken i Stora Delsjön, säger Claes Wångsell.

Normalt tas göteborgarnas råvatten från Göta älv, med Delsjöarna och Rådasjön som reservvattentäkter. Men just nu är intaget i Göta älv, vid vattenverket Alelyckan, stängt. Och det beror främst på vädret.

– Den senaste tidens snösmältning och regn påverkar vattenkvaliteten i älven. Det är inte ovanligt att vi stänger intaget i älven så här års, men den här gången har det varit lite längre än vanligt, säger Claes Wångsell.