Biogas Väst:s samarbetsavtal med amerikanska Calstart banar nu väg för ett utvecklat samarbete mellan Sverige och Kalifornien. Inom kort väntas Business Region Göteborg tillsammans med miljödepartementet samla en rad svenska intressenter för att dra upp riktlinjerna.

En svensk delegation med miljöminister Lena Sommestad i spetsen har i dagarna nått en överenskommelse som inbegriper flera svenska aktörer.

Bland dem Biogas Väst med Business Region Göteborg som huvudman.

Möjligt genombrott för bi-fuel-bilar

– Vi kommer i första hand att erbjuda kompetens och teknik för att rena och uppgradera gasen. Dessutom kan det säkert bli fråga om konsultinsatser när det gäller systemens uppbyggnad, säger Bernt Svensén. som är projektledare för Biogas Väst.

– Ett genombrott för Volvos bi-fuel-bilar i Kalifornien kan också bli möjligt, tror Svensén.

Utvecklingen av det tidigare samarbetsavtalet innebär att ytterligare en rad intressenter kommer att delta i utbytet. Bland dem märks bland andra YIT, Svensk Biogas och Sweco.

Höga krav i Kalifornien

– Skapar man efterfrågan kommer också affärs- och teknikutveckling att gynnas och vi får en snabbare utveckling, säger Bernt Svensén.

Kalifornien anses vara högintressant i den utvecklingen eftersom man under de senaste decennierna satt gränsvärdena för utsläpp från fordon.

– Man har väldigt höga krav för de fordon som säljs i Kalifornien. Även ur den aspekten är samarbetet väldigt intressant. Tillsammans med amerikanerna hoppas vi kunna utveckla tekniken ytterligare – den är ju fortfarande väldigt ny, säger Bernt Svensén.