Sveriges äldsta nu levande ringmärkta korp föddes på Styrsö i slutet av april 1992. Tidiga söndagsmorgnar kan den ses spatserande på kajen vid containerterminalen i Göteborgs Hamn. Nu ska medarbetarna i hamnen vara med och hitta på ett namn på rekordfågeln.

– Flera av våra medarbetare är otroligt fågelintresserade så de har bra koll på fågellivet här ute. De har lagt märke till att korpen brukar gå fram och tillbaka på kajen på söndagarna när det är lugnt i hamnen, berättar Cecilia Carlsson, pressansvarig på Göteborgs Hamn.

18 år och fem månader
Dan Lundberg, säkerhetsvakt i hamnen och med ett brinnande fågelintresse, såg att korpen var ringmärkt. Han tog en bild och skickade in den till Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. Där kunde registren berätta att korpen föddes på Styrsö den 29 april 1992 i en kull på fem ungar.

Enligt samma register har det bara funnits två ringmärkta svenska korpar som blivit äldre, den ena blev 18 år och sex månader, den andra dog när den var 18 år och tio månader.

– Nu är vår korp 18 år och fem månader, vi hoppas att den kan leva några månader till så att den slår åldersrekordet och blir Sveriges äldsta ringmärkta korp någonsin, säger Cecilia Carlsson.

Lodjur och utter i Torsviken
Heter korpen något?

– Mig veterligen heter den ingenting. Jag har faktiskt utlyst en namntävling i vår interna tidning HamnNytt, säger Cecilia Carlsson.

Fågelentusiasterna som jobbar i Göteborgs hamn har hittills noterat 126 olika fågelarter inne på hamnens område. Det är arter som grönbena, sädgås, hornuggla, drillsnäppa och gråhäger.

Både lodjur och utter har också synts till i den närliggande Torsviken som är ett så kallat Natura 2000 område och känt för sitt artrika djur- och växtliv.

1951