Nya Solevi det vinnande namnförslaget. Sveriges största solcellspark finns nu i Göteborg. Parken, som ligger vid Säve flygplats får namnet Nya Solevi och invigdes på fredagen. I parken som är elva hektar stor, en yta nästan lika stor som 16 fotbollsplaner, kommer solceller producera förnybar el motsvarande hushållsel för 1100 villor under ett år.

Under invigningen fick parken också sitt officiella namn – Nya Solevi. Namnet har valts ut bland 1135 kreativa förslag som skickats in av göteborgare. Det vinnande namnförslaget kom från Per Frykebrant som vinner solel från fyra paneler i parken.

I juryn satt Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi, Sernekes vd Ola Serneke, Elisabeth Undén, ordförande i Göteborg Energis styrelse, Hasse Andersson, Sveriges Radio Göteborg och Anette Myrheim, kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

En del av parken kommer att avsättas för abonnemang av solceller för privatpersoner. Från och med den 1 februari 2019 är det säljstart för Göteborg Energis solabonnemang.