Ett tv-team från Sydkorea var i juli månad i Göteborg för att göra intervjuer och research till ett dokumentär om svensk energipolitik. Bland annat intresserade de sig för stadens system för fjärrkyla och miljöfordon. Resultatet sändes fredagen den 10 augusti.

Tv-teamet från den sydkoreanska tv-kanalen MBC besökte Göteborg i slutet av juli för att få veta mer om stadens energi- och miljöarbete. Bakgrunden var ett intresse för svensk energipolitik och det sydkoreanska tv-teamet var även i Linköping och Anderstorp.

Till Göteborg sökte man sig enligt tv-kanalens svenska koordinator Isabella Krappedal på grund av stadens goda rykte som ”en av världens miljövänligaste städer”.

Bred satsning på energisparande

Göran Värmby på Business Region Göteborg (BRG) var en av de personer som intervjuades av tv-teamet.

− Jag försökte ge dem en bild av att vi satsar på tillsammans många olika saker för att spara energi och minska växthuseffekten, säger han.

Biogas Väst och fjärrkyla

Några av de exempel på stadens energiarbete som Göran Värmby berättade om är:

• Stadens satsningar på biogas och samarbetsprojektet Biogas Väst som flera av stadens förvaltningar och bolag ingår i tillsammans med andra kommuner och företag.

• Göteborg Energis avancerade system för fjärrkyla som just nu byggs ut i Göteborg.

• Satsningarna på miljöfordon som startade i Göteborgs Stad för att sedan följas efter av både Stockholm och Malmö.

• De miljökrav som staden ställer i samband med olika upphandlingar.

Dokumentären är 30 minuter lång och visades nyligen för den sydkoreanska tv-publiken.