Kampanj för engångsfritt Göteborg. Nästa år förbjuds alla engångsartiklar i plast för hämtning av mat och dryck. För att redan nu minska plastförbrukningen lanseras en särskild kampanj i centrala Göteborg, med en manifestation vid Kungsportsplatsen på fredag för att uppmuntra göteborgarna att köpa lunch i egen låda!

Kampanjen ”Ja köp lunch i egen låda” pågår under våren och de restauranger som är med har märkt sina affärslokaler med en särskild dekal. Restauranger som vill haka på kan höra av sig till Innerstaden Göteborg eller Avenyföreningen, som genomför kampanjen i samarbete med Göteborgs Stad. Alternativt själva skriva ut en dekal från kampanjens hemsida och sätta upp vid dörren.

Det går också alldeles utmärkt att ta med sig sin egen lunchlåda till restauranger utan märkning och fråga om det går bra att få med sig sin lunch i egen låda.

– Det är upp till restaurangerna att bestämma om det går bra, det finns inget i miljöbalken eller livsmedelslagen som hindrar folk att få med sig sin lunch i sin egen låda, säger projektledare Ulrika Barkman, till vardags planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Även om fokus denna gång är innerstaden, så uppmuntras alla göteborgare att ta med egen låda när de köper lunch, oavsett var i staden de befinner sig.

– Det är egentligen så himla enkelt, du tar bara med dig din egen låda och frågar om du kan få din lunch i den. Men eftersom det kan kännas lite obekvämt vill vi göra det lättare att fråga, så att det första steget inte känns så läskigt. Därför har vi försett kontor i innerstaden med flergångslådor och pratat med restaurangerna.

Manifestation på Kungsportsplatsen
Kampanjen drog i gång på sociala medier i måndags och lanseras med en manifestation på Kungsportsplatsen fredag den 28 februari.

– Vi uppmuntrar helt enkelt folk att komma dit med sin egen lunchlåda och sedan går var och en och köper lunch i den.

För att se vilken effekt kampanjen får har flera kontor fotat av sina papperskorgar med använda engångslådor och om några månader görs samma sak igen. Det blir en liten fingervisning om hur stor effekt initiativet har fått.