Spola aldrig ner kemikalier. Rent vatten är ingen självklarhet. Det är något vi måste jobba för tillsammans. I samband med världsvattendagen den 22 mars passar förvaltningen kretslopp och vatten på att dela med sig av sina bästa tips på hur vi håller vattnet rent.

− Allt hänger ihop och ingår i samma kretslopp. Det vi häller ut i avloppet påverkar miljön och i förlängningen vårt eget dricksvatten, säger Ulrika Naezer, som är kommunikatör på kretslopp och vatten i Göteborg.

Enkla saker att tänka på i vardagen är att lämna överblivna mediciner till apoteket, dricka kranvatten framför vatten på flaska – kranvattnet är både billigare och miljövänligare – och att aldrig hälla ut och spola ner skadliga kemikalier i toaletten.

− Färg, lacknafta och klorin är exempel på sådant som i stället går bra att lämna till farligt avfallbilen, som börjar köra igen den 2 april, säger Ulrika Naezer.

Tvätta bilen i biltvätt
Vårstädningen av hemmet görs med fördel med miljömärkta rengöringsmedel.

− De innehåller färre kemikalier och är därför bättre för både miljön och huden, säger Ulrika Naezer.

Dessutom uppmanar Ulrika Naezer göteborgarna att sluta tvätta bilen på gatan.

− Tvättvattnet från bilen innehåller oljerester, kemikalier och tungmetaller. Tvättar man bilen på gatan rinner det antingen ner helt orenat i en brunn som går till dagvattnet eller så kommer det till Ryaverket, där kemikalierna försämrar reningen av vattnet, säger Ulrika Naezer.

Vattensamarbete som tema
Bilen ska i stället tvättas på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall.

− Många biltvättar är miljömärkta och renar vattnet innan de släpper ut det till Ryaverket, säger Ulrika Naezer.

Världsvattendagen instiftades på initiativ av FN i samband med miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. I år är det globala temat ”Vattensamarbete”, eftersom FN har utsett 2013 till det ”Internationella året för vattensamarbete”.