Snart är det påsk och sen kommer valborg. I var och varannan trädgård ringlar röken från högar med ris och kvistar. Det är dags att påminna om vilka regler som gäller för eldning utomhus. Reglerna är till för att förhindra att grannarna störs och att miljön förorenas.

Till påsk och Valborgsmässoafton är det fritt fram att tända brasor. Men man får bara elda ris och kvistar från trädgården och rent trävirke. I påskbrasan får absolut inte läggas gamla möbler, tryckimpregnerat trä, spånskivor, däck, plast och annat avfall!

Kompostera ett alternativ

Hälsofarliga gaser kan bildas. Sådant avfall ska sorteras och lämnas till en av kommunens fyra återvinningscentraler. För trädgårdsavfall – löv, ris och kvistar – gäller särskilda regler.

Inom hela Göteborg får man elda trädgårdsavfall när som helst under året om det sker minst 200 meter från närmaste hus.

Under april och oktober månad gäller inga avståndskrav om brasan tänds utanför detaljplanelagt område (det vill säga inom fritidshusområden, glesbebyggda ytterområden). Men huvudregeln är alltid att eldningen ska ske så att inte grannarna besväras av lukt och rök.

Räddningstjänsten ger besked

Istället för att elda kan man kompostera sitt trädgårdsavfall eller lämna till återvinningscentral. Innan brasan tänds ska man dessutom kolla upp att det inte är eldningsförbud i kommunen. Räddningstjänsten, tel 031-335 26 00, ger besked om detta.

Du kan också gå in på www.smhi.se (se länk nedan) och kontrollera aktuell brandriskprognos. Om det är stor eller mycket stor risk för brand, råder eldningsförbud.

Fakta | Återvinning

I Göteborg finns fyra återvinningscentraler, där du bland annat kan lämna trädgårdsavfall:
• Bulycke, Bulyckevägen, Hisingen
• Högsbo, A Odhners gata
• Sävenäs, von Utfallsgatan
• Tagene, Karlsbogårdsgatan, Hisingen

För information om återvinningscentralernas öppettider med mera, kontakta kretsloppskontorets kundservice som är öppen måndag–fredag klockan 7.00–15.00, telefon 61 15 00, eller gå in på kretsloppskontorets hemsida (se länk nedan).

Innan du tänder brasan:

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten att ta det varsamt med eldning av trädgårdsavfall då det är torrt i markerna. Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Efter eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

• Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
• Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn.
När du eldar våta löv blir det mycket rök. Prata gärna med dina grannar före du tänder på så att röken inte irriterar dem.
• Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Ta med en telefon så att du kan larma vid behov: SOS Alarm 112.
• Råd och anvisningar angående eldning lämnas av Räddningstjänstens förebyggande avdelning, telefon 031-335 26 00.

mailto:annika.boberg@rsgbg.se

Annika Boberg
Räddningstjänsten Storgöteborg