Reparationsfredag. Under temaveckan Europa Minskar Avfallet hålls det bland annat workshop i elektronikreparation på Fixoteket i Majorna. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande.

Mellan 17 och 25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet” och under hela veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet läggs stort fokus på att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Reparationsfredag i Majorna
Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

GreenhackGBG – Göteborgs Stads satsning för göteborgare ”som vill ta steg framåt för en grön, smart och hållbar livsstil” – anordnar i samband med kommersiella högtidsdagen Black Friday 23 november en reparationsfredag på Fixoteket i Majorna. Vid klockan 16.00 blir det föredrag om vikten av att förebygga elavfall, följt av workshop i att reparera elektronik.