Lyckat försök på 30 platser. Många göteborgare lämnar in kläder de inte längre vill ha till återvinning. Men allt för mycket textil hamnar fortfarande bland soporna. Nu pågår ett försök med insamling av textil direkt i soprummen på 30 platser. Under den första månaden lämnades 2285 kilo in.

Tillverkning av kläder och andra textilier medför stor miljöpåverkan i form av bekämpningsmedel vid bomullsodlingen samt färgämnen och andra kemikalier vid tillverkningen. Det går också åt stora mängder vatten, både för bevattning av bomullen och under produktionsprocessen.

Av de 15 kilo textil som importeras till Sverige per person och år hamnar mer än hälften – åtta kilo – i det brännbara hushållsavfallet.

– Det är en alltför stor del. Även om det blir något av det då med – ny energi – så går det att göra bättre saker av textilierna, säger Christian Löwhagen, pressansvarig på Renova.

Samlas in i bostadsområden
Förvaltningen kretslopp och vatten, Renova, Poseidon och den ideella organisationen Human Bridge startade i februari ett projekt för att samla in textil direkt i soprum i bostadsområden runt om i Göteborg. Syftet är att se om återanvändning och återvinning av textil kan öka om insamlingen är mer lättillgänglig.

– Vi vill också veta hur ett insamlingssystem ska se ut för att vara så effektivt som möjligt. Hur kan man omvandla det till att fungera i större skala? säger Christian Löwhagen.

Under ett år får återvinningsbehållarna i ett 30-tal soprum i Olskroken, Lövgärdet och Angered Centrum sällskap av ytterligare en binge, där hyresgästerna kan lägga kläder och textil. Hittills har det fungerat bra, konstaterar Christian Löwhagen. Hyresgästerna verkar förstå systemet och på bara en månad har över två ton kommit in.

Används igen eller återvinns
När textilbehållarna tömts körs textilierna till den depå som Human Bridge har vid Selma Lagerlöfs torg. Där görs en första sortering, där Human Bridge vid behov plockar ut en del av plaggen för att sälja vidare i sin egen second hand-verksamhet eller skänka som bistånd.

Resten skickas till någon av företaget Boer Groups anläggningar i Tyskland eller Holland. Där sker en ny sortering. Kläder och textilier som kan användas igen, genom försäljning eller som bistånd, sorteras ut. Resten går till återvinning, där tygerna används för att tillverka bland annat trasor eller mals ner för att användas i stoppningsmaterial och isolering.

– Det finns projekt där man jobbar med att kunna återvinna textilfibrerna i klädproduktion, men de är inte riktigt framme än när det gäller kvaliteten, säger Christian Löwhagen.

Om några år hoppas han att det ska finnas bra tekniker för att kläder ska kunna bli nya kläder.

– Men man kan inte bara jobba i en ände, man måste jobba med flera delar samtidigt. Vi jobbar med att försöka bygga upp ett flöde för att få in kläder och textil.