Brist på tid och dåligt utbud är två hinder för att handla mer ekologiskt och rättvisemärkt. Det visar djupintervjuer med fem miljötänkande Göteborgsfamiljer som Konsument Göteborg låtit göra. Undersökningen visar att även familjer som vill handla rättvisemärkt ofta tvingas att kompromissa med sina värderingar.

– Kläder är till exempel ett stort problem för alla som vill handla rättvisemärkt. Det går inte att välja bort, men det saknas ett utbud, säger Thomas Östlund, beteendevetare, som undersökt hur fem familjer i Göteborg resonerar.

Vill konsumera mindre

Exemplet med kläder går igen hos alla de fem undersökta familjerna, men det finns fler gemensamma nämnare.

– Det här är människor som har gått från ord till handling utifrån sina förutsättningar.

De vill inte bara konsumera rätt utan har även en allmän inställning att konsumera mindre, säger Östlund.

Deras kritiska förhållningssätt gör att alternativet att istället välja bort blir fullt realistiskt.

Genomtänkt handlande

De fem familjerna i intervjuundersökningen har inte valts slumpmässigt. De är med för att de redan hade en genomtänkt strategi och vilja att handla ekologiskt.

Bakgrunden till undersökningen är att man på Konsument Göteborg insåg man att saknade viktig kunskap om hur människor faktiskt tänker och handlar kring dessa frågor.
Logga Bra miljövalDärför bad man en utomstående konsult, Thomas Östlund, att undersöka saken. Fem typfamiljer valdes utifrån några olika parametrar där man försökte få med både ensamstående och barnfamiljer.

Inte alltid konsekvent

Lärdomarna är flera och Els-Marie Aronsson Kihlström, chef på Konsument Göteborg, hoppas få användning för kunskaperna i framtiden.

– Undersökningen visar att även familjer som har tänkt till och vill handla rättvisemärkt inte alltid är konsekventa. Man blir lätt en förhandlingskonsument. När ungarna tjatar och man inte vill åka över halva stan, då tvingas man förhandla med sina värderingar, säger Els-Marie Aronsson Kihlström.

Argument som: ”what’s in it for me” styr i hög grad ens handlande, många gånger säkert omedvetet.

– En slutsats av det är att det inte räcker med kollektiva värderingar som att stoppa orättvisor eller svält i världen för att vi ska handla mer rättvisemärkt. Det behövs andra och nya grepp, vilket är en jättestor utmaning eftersom vi inte vet vad, säger hon.

Inre förhandling

Priset är inte sällan en begränsande faktor eftersom många ekologiska och rättvisemärkta varor är dyrare.

Logga miljömärkt
– I ambitionen att handla ekologiskt och rättvisemärkt ställs överjaget med sina värderingar mot en krass verklighet där kravmärkt kött kostar väsentligt mer. Då blir det ofta en inre förhandling vid köttdisken och det kan sluta med att man istället handlar storpack av ett billigare kött, säger Thomas Östlund.

Det ständiga kompromissandet leder till en viss grad av frustration, mer uttalad hos vissa.

– En del var tyngda av det och sa att de ibland inte ville veta mer om olika varors ursprung, medan andra såg det mer positivt, att de i alla fall gjorde något. Bilden är inte entydig, ibland sa de att de var stolta, ibland resignerade man och tyckte att det inte ledde någonstans.

Långt tillbaka

Logga kravmärktDe undersökta familjernas inställning visar sig till stor del vara av ett privatmoraliskt slag, ingen av familjemedlemmarna är till exempel politiskt aktiv.

– De var snarast avogt inställda till politiker och hade en individualistisk hållning. Alla sa att de aldrig skulle kunna köpa en giftbanan till exempel, säger han.

Upphovet till deras syn på rättvisemärkta varor gick i de flesta fall långt tillbaka.

– Nästan alla pratade om sina föräldrar och deras värdegrund, att inte utnyttja andra, att behandla andra som man vill bli behandlad själv och liknande.

Läs mer om rättvisa inköp och hållbar konsumtion i senaste numret av Vårt Göteborg som utkommer onsdag 11 april.
Tidningen delas ut till alla hushåll i Göteborgs kommun.

Den finns också som pdf-fil
här

Läs också:
Göteborgarens soppåse har vuxit med 20 procent på 17 år [2007-04-11]
Varannan göteborgare väljer rättvisemärkt – ibland
[2007-04-11]