Varje dag slängs mat för tiotusentals kronor i Göteborgs skolor. "Det är orimligt mycket. Ett slöseri med både pengar och miljö", säger Rebecca Palosaari Fogler, agenda 21-samordnare på miljöförvaltningen som tagit initiativ till kampanjen "MatRätt".

Matsvinnet stjäl resurser på många håll i vår vardagsmiljö. Undersökningar pekar på att mellan 20 och 30 procent av all mat som tillagas går till spillo.

Slänger mat man själv tagit för sig

– I december och januari gjorde vi en mätning på förskolor, skolor och i äldreomsorgen – granskningen visade att cirka 13 procent av den mat man själv tagit för sig slängdes, säger Rebecca Palosaari Fogler som initierat MatRätt-kampanjen.

En kampanj som sätter fokus på tallrikssvinnet – det vill säga den mat man serverar sig själv men ändå inte äter upp. Tolv stadsdelar samt Burgårdens gymnasium deltar i kampanjen som har flera målgrupper: förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreboenden.

Vill starta diskussion runt borden

– Jag tror att det i första handlar om att sätta igång ett samtal – få människor att förstå att det här faktiskt är viktigt, säger Rebecca Palosaari Fogler.

Varje stadsdel väljer själv hur man vill lägga upp kampanjen, men ett informationsmaterial har arbetats fram för att knuffa igång en diskussion kring matborden. Broschyrer, hängande mobiler och informationsskyltar – så kallade bordsryttare – sprids snart över skolor och äldreboenden.

– På bordsryttarna presenteras varje dag två diskussionsfrågor som vi hoppas ska sätta igång samtalen och få människor att tänka själva. Svaren kommer nästa dag, säger Rebecca Palosaari Fogler
Stress ger mer svinn

Hon är noga med att undvika pekpinnar och vet att det finns flera förklaringar till det stora matslöseriet:

– En dålig måltidsmiljö och stressig lunchrast ger mer svinn.

MatRätt-kampanjen startar den 12 april och pågår i fyra veckor.

Fotnot:
Förutom Burgårdens gymnasium medverkar följande stadsdelar i kampanjen: Tynnered, Askim, Bergsjön, Biskopsgården, Centrum, Linnéstaden, Lundby, Lärjedalen, Majorna, Södra Skärgården, Tuve-Säve och Örgryte.