Olagligt från 2014 att tömma i havet inomskärs. Hitta en hamn med toatömningsstation med hjälp av din smartphone. Med Länsstyrelsens nya karta på webben finner du enkelt närmaste plats att tömma båtens latrin. Från och med årets säsong kommer det att finnas ett stort antal tömningsstationer utmed den bohuslänska kusten.

Redan nu finns tömningsstationerna på plats. Många båtägare känner till att man inte bör tömma sin toalett inomskärs, men få vet var tömningsstationerna finns någonstans.

– En del av stationerna på kartan har funnits några år, men det är inte många som har använt dem. Vi vill öka medvetandet hos båtägare inför en ny lag som kommer 2014, säger Carina Erlandsson, Länsstyrelsen, Västra Götalands Län.

Nya regler för båtarna
2014 kommer en lag som förbjuder all latrintömning inomskärs. Då kommer även hamnarna att tvingas ha en tömningsanordning för latriner. Genom den nya lagen kommer även moderna båtar tvingas vara försedda med tömningsanslutningar.

I Göteborgsområdet finns tömningsanordningar i Lisebergs gästhamn vid Lilla Bommen, i Hovås hamn, och GKSS hamn, på Yttre Saltholmen, Björkö, Hyppeln, samt vid Torslanda Lagun och Björlanda Kile. Anordningen vid Hinsholmskilen kommer att vara klar i juni månad.

– Hamnarna kommer även att ha munstycken som passar till Porta Potti-toaletter, säger Carina Erlandsson.