Göteborgs Hamn har nu avslutat arbetet med att höja vallarna kring sin depå i Torsviken. Det innebär att ytterligare 220.000 kubikmeter förorenade muddermassor kan pumpas in i deponeringsbassängen fram till 2009.

Sedan början av 1970-talet har förorenade muddermassor från Göteborgs Hamn lagrats i den grunda viken på Hisingen. Det har varit svårt att hitta andra beprövade metoder för att ta hand om massor med höga halter miljögifter, som PCB, kvicksilver och kadmium.

Därför fick Göteborgs Hamn för några år sedan tillstånd av Miljödomstolen att öka kapaciteten i den södra bassängen med 220.000 kubikmeter, motsvarande cirka 11.000 lastbilslass. Tillståndet gäller till och med 2009.

Samarbete med intressegrupper

Flera intresseorganisationer, som Föreningen Torsvikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska förening, har länge försökt stoppa tippningen.

De vill att området ska bli ett naturreservat där särskild hänsyn tas till häcknings- och uppehållsplatser för våtmarksfåglar.

Innan Göteborgs Hamn påbörjade arbetet med att höja vallarna bjöds intressegrupperna in till ett samrådsmöte.

– Där tog vi upp frågeställningar med utgångspunkt från deras perspektiv. En arbetsgrupp utsågs också med uppdrag att utveckla olika idéer för området när verksamheten avslutas 2009. En stor sak var att man började skissa på ett vadhav, en grund bassäng för vadarfåglar, säger Åsa Wilske, miljöansvarig på Göteborgs Hamn.

Efterbehandling kommer ta tid

Vadhavet är ett av två alternativ som utretts i Göteborgs Hamns efterbehandlingsplan för Torsviken och som lämnats som förslag till Länsstyrelsen.

Syftet med efterbehandlingsplanen är att se till att nära 40 års deponering avslutas på ett så miljömässigt tillfredsställande sätt som möjligt. Men det kommer ta tid.

– Efterbehandlingen kan påbörjas 2010 och det kommer ta ytterligare många år innan vadhavet kan bli verklighet. Det är tekniskt avancerat att täta ett så stort område. Dessutom dröjer det flera år innan underlaget stabiliserats så att vi kan jobba med maskiner på massorna, säger Åsa Wilske.

Kan lagra i bergrum

Var förorenade muddermassor ska deponeras från och med 2010 är redan klart. Göteborgs hamn har tillstånd att utnyttja ett bergrum i Syrhåla, norr om Torsviken.

Just nu pågår projekteringen. Bergrummet rymmer 1.400.000 kubikmeter mudder och beräknas räcka i cirka 25 år.