”Göteborg gör som Europa.” Specialisten Örjan Stål ska på uppdrag av Trafikverket övervaka hanteringen av träden i Kungsparken och Haga kyrkoplan i samband med planeringen av Västlänken. Att träden skulle fara illa när de flyttas tror han inte på. Tvärtom kan man genom att flytta undan friska träd ta vara på deras stora värden, bevara stora trädbestånd och dessutom minska kostnaderna i stora byggprojekt.

Läs också: Träd lyfts på prov i Haga [2015-10-16]

Efter att ha ägnat större delen av sitt yrkesliv åt hanteringen av träd i stadsmiljöer är Örjan Ståhl idag en av Sveriges främsta specialister, och ofta anlitad inför stora byggprojekt där träd och växtlighet hamnar i konflikt med städernas önskan att expandera och utvecklas. Hans poäng är att det inte alls behöver ses som någon konflikt.

”Man måste beakta all skötsel genom åren”
– När bygget är klart sätts träden tillbaka och man får en genuin, lummig omgivning, samtidigt som man sparat in 15-20 procent av byggkostnaden genom att kunna jobba effektivt utan träden står i vägen.

På samma sätt har han argumenterat och arbetat i stora svenska projekt som Citytunneln i Malmö och Norra Länken i Stockholm. Han har också varit konsult vid upprustningen av lindallén längs Karl-Johan i Oslo.

23DC.jpg
Han menar ändå att Sverige ligger långt efter när det gäller att flytta träd.

– Vi har så gott om träd och skog här att vi bara ser dem som råvara i industriproduktion, man har blivit blasé och tar inte någon hänsyn till träden när vi utvecklar städerna. Man tror att det är billigare att fälla och plantera nytt.

– Men det beror på att man räknar fel, och inte ger ett fullvuxet träd sitt rätta värde. Man måste beakta inköpspriset och all skötsel genom åren. Då handlar det i Göteborgs och Västlänkens fall om hundratals miljoner. Det har förvaltningarna i Göteborg glädjande nog varit väldigt medvetna om, säger Örjan Stål.

”Spelar i träddflyttbranschens Champions league”
I Centraleuropa har träd flyttats i stor industriell skala sedan 70-talet. Bara i Tyskland flyttas mellan 5000 och 10 000 träd per år, en del av dem är gigantiska och uppåt hundra år gamla.

– Det är en sådan firma som ska komma hit och provlyfta tre träd i Haga. Och jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det på annat sätt än att det här är yrkesmänniskor som spelar i trädflyttbranschens Champions league, och det de gör är definitivt framtidens modell även i Sverige, säger Örjan Stål.

Förutsättningarna att lyckas med flytten och återplanteringen av träden runt Västlänkens station i Haga bedömer han som i det närmaste hundraprocentig om det görs på rätt sätt.

Hagaträden är lindar, ekar och bokar – arter som är bland de tåligaste och enklaste att hantera. Örjan har besiktigat dem och han kommer att vara med när provlyften görs.

Välutbildad personal vet hur träden ska skötas
– Det finns en stor professionell kunskap i organisationen, med välutbildad personal som vet precis hur träden ska skötas för att må bra, det har man redan visat. Felet många annars gör är att de flyttar ett träd men sedan bara struntar i det efter att man stoppar ner det i jorden igen.

Det ser Örjan Stål ingen risk för i Göteborg, särskilt inte som de kommer att återplanteras i perfekt anpassad jord. Han tycker inte att det nödvändigtvis är negativt att ibland ta ner träd och ersätta dem med nya.

– Om det är dålig successionsordning bland träden, alltså att de är ungefär lika gamla, är det bara bra att byta ut några träd som ändå inte mår prima. Annars är risken att man om 50 år ändå måste ta ner och byta ut nästan alla träden samtidigt, för inga träd lever för evigt, säger Örjan Stål.

5F72_4.jpg

Örjan Stål, till vänster, är en av Sveriges främsta experter på att flytta stora träd i stadsmiljö.