Test av askar och popplar. Frihamnen ska bli grönare fram till jubileumsåret 2021. För att veta vilka buskar och träd som trivs i den blåsiga miljön planteras nu olika växter på testytor. Arbetet pågår under tre dagar.

Det är dags att skapa gröna miljöer i Jubileumsparken och nu har arbetet startat på riktigt. Frihamnen är en plats där hårda, salta vindar kommer in från väster. Dessutom består marken av mycket lera och sten. Därför testar Göteborgs Stad nu vilka växter som står sig i miljön innan det bestäms hur planteringarna blir framöver.

Testbäddar nära bastun och badet
– Vi har en så kallad open call där allmänheten bjudits in att delta. Det är ännu en i raden av aktiviteter där göteborgarna medverkar i byggandet av parken. Under tre dagar jobbar 25 personer per dag – mestadels studenter inom landskapsarkitektur och trädgårdsskötsel – med att plantera i olika testbäddar, säger Amelie Sandow, projektledare byggnation etapp 2021 på park- och naturförvaltningen.

Hon visar de nya så kallade testbäddarna på Kvillepirens södra strand i närheten av Allmänna bastun och Det allmänna badet. Asfalten har skurits upp för att skapa flera rader för planteringar.

– Det vi sätter i jorden är en blandning av sådant vi vet skulle kunna funka, säger Amelie Sandow.

”Väldigt mycket sten och lera här”
En av alla som jobbar med planteringarna den första dagen är Malin Persson som går en grundutbildning i trädgårdsarbete.

– Här planterar vi aspar. Det är väldigt mycket sten och lera här. Vi blandar ut det med lite extra jord, säger hon.

Tanken är just att plantera i olika typer av jordar för att se vad som fungerar.

– Det är väldigt spännande. Det blir ju till exempel mer miljövänligt att plantera i den befintliga jorden än att frakta ny jord till platsen, säger Lina Lo Gillefalk som är landskapsarkitekt.

16 tallar flyttas från Korsvägen
Det hör inte till vanligheterna i staden att testplantera innan de riktiga planteringen görs. Men i vision Älvstaden står det tydligt att Frihamnen ska agera en testarena.

– Kunskaper som vi får nu kan användas i resten av Älvstaden sedan, säger Amelie Sandow.

Hur växterna trivs i testbäddarna kommer att kollas kontinuerligt. Fram till år 2021 kommer sedan växterna som fungerar bra att användas på större parkytor i Jubileumsparken.

Senare i november ansluter även 16 tallar till Jubileumsparken. De flyttas från Korsvägen där Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, flyttar träd inför bygget av Västlänken med hjälp av mobila trädflyttningsmaskiner. Tallarna planteras i anslutning till testbäddarna och målsättningen är att de ska trivas och stå kvar permanent i Jubileumsparken.

5B68_2.jpg

Popplar som ska ner i marken i Jubileumsparken.