Gammal rustbädd måste förstärkas. Det stora bokträdet i Allén kommer att flyttas på onsdag 31 oktober och inte måndag 29 oktober som ursprungligen var planerat. På söndagen visade ett test att den rustbädd som enligt Trafikverket är grunden till den gamla kanalmuren behöver förstärkas för att klara tyngden av lyftkranen.

OBS:  Trafikverket meddelade på tisdagen att trädflytten kommer att tidigareläggas på grund av att det väntas blåsa hårda vindar på onsdag.

Förstärkningsarbetet kommer att ta två dagar så lyftet sker enligt den nya planen på onsdag förmiddag den 31 oktober.

Boken har en omkrets på 3,7 meter, väger cirka 180 ton och är det största av träden som ska flyttas inför bygget av Västlänken. Trädet flyttas ungefär 80 meter i riktning mot Avenyn.

Flytten görs av svenska och tyska experter.