Gemensam klimatsatsning. Renova och Göteborg energi gör en gemensam satsning på biokol. Det ska tillverkas av göteborgarnas trädgårdsavfall i en produktionsanläggning i Tagene. Värmen därifrån används som fjärrvärme.

Biokol används för att förbättra jord och är ett sätt att minska koldioxidutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Biokolet förmultnar långsamt i marken och kolet går inte upp i atmosfären på upp emot tusen år.

– Göteborg energi och Renova samverkar på flera sätt för att hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck. Att lagra undan kol från atmosfären är ett av våra viktigaste verktyg för att nå klimatmålen. Det känns riktigt bra att det första projektet, en kolsänka genom biokol, nu blir verklighet, säger Alf Engqvist, vd på Göteborg energi.

Gynnar regionen

I produktionsanläggningen kommer biokol att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall. Det förväntas binda runt 6 000 ton koldioxid om året. Det motsvarar ungefär samma utsläpp som från 700 göteborgare. Överskottsvärmen från produktionsanläggningen tas emot av Göteborg energi till fjärrvärmesystemet.

– Biokol är inte bara bra för klimatet, det kommer att gynna regionen på flera sätt. Vi diskuterar just nu med potentiella kunder om hur biokolet kan användas för att skapa en grönare och friskare stadsmiljö, säger Anders Åström, vd för Renova.

Projektet startar i början av 2022. Planen är att anläggningen ska vara i drift våren/sommaren 2023. Produktionsanläggningen finansieras delvis av Klimatklivet.