Först ut i projekt för hållbar parkskötsel. Robotgräsklippare och uppkopplad häcktrimmer. Det är två exempel på ny teknik och nya metoder som ska testas i projektet Smarta hållbara parker. Målet är att göra skötseln av Göteborgs Stads gräsmattor, rabatter och parker mer hållbar.

Göteborgs grönområden ska skötas med mindre miljöpåverkan. Genom att elektrifiera, digitalisera och automatisera maskiner och metoder ska skötseln bli fossilfri och mer effektiv.

– Vi ska till exempel gå över till eldrift av gräsklippare och handhållna maskiner, som trimmer och kantklippare. Det är bra både för miljön och våra anställdas hälsa, säger Emil Björklund som är förvaltningscontroller på park- och naturförvaltningen.

Projektet Smarta hållbara parker samordnas av Johanneberg Science park och kommer att pågå under tre år. Flera av Göteborgs grönområden kommer att användas som testytor. Först ut är Trädgårdsföreningen som får en uppkopplad maskinpark, robotgräsklippare och sensorer som mäter både i luft och mark.

Förutom att många maskiner går över till eldrift kommer de att kopplas upp digitalt.

– Genom att sätta sensorer på våra maskiner kan vi via en portal följa hur och när de används. Den insamlade datan gör det sedan lättare för oss att veta hur vi bäst kan använda våra maskiner i skötseln.

Behov styr istället för rutiner
Även en ny mätteknik ska provas med hjälp av sensorer som sätts ut i grönområdena. På så sätt kan man bland annat mäta fuktigheten i jorden och partiklar i luften.

– Sensorerna kan till exempel tala om för oss när en gräsmatta är torr. Det gör att vi kan behovsstyra bevattningen istället för att vattna regelbundet på vissa specifika dagar. Det kan spara mycket vatten.

Förhoppningen är att projektet även kommer att effektivisera skötseln av grönområdena, vilket är nödvändigt då de blir allt fler när Göteborg växer.

Emil Björklund berättar att Smarta hållbara parker också handlar om att vänja göteborgarna vid att umgås med teknik som robotsgräsklippare, och att lyfta grönskans betydelse i våra liv.

– Vi hoppas kunna samla in data om våra grönområden, till exempel om hur luften är, och visa hur viktiga de är för vårt välbefinnande. Kunskap som kanske gör att du tar en ny väg till jobbet eller stannar till i en park på väg hem.

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.