Minskar utsläpp och bullernivå.  Nu inleds ett test- och utvecklingsprojekt med trådlös laddning av elektriska taxibilar. En mindre flotta eldrivna taxibilar ska rulla i centrala Göteborg och laddas induktivt under tre år. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green city zone.

Göteborgs Stad har antagit målet att den egna fordonsflottan ska vara fossilfri redan 2023 och CO2-utsläppen sänkta med 90 procent till 2030. Som en led av det testas nu trådlös laddning av elektriska taxibilar.

− Eltaxi kan göra stor skillnad, både för klimatet och för att minska bullret i städerna, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green city zone på Business Region Göteborg.

Trådlösa laddstationer ska placeras på särskilt förberedda parkeringsrutor runt om i staden. Först ut är Lindholmen. Till en början består Gothenburg Green city zone av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal.

Projektet genomförs inom initiativet Gothenburg Green city zone som testar ny teknik och samverkar för att utveckla systemlösningar som ska ge 100 procent utsläppsfria transporter till 2020.

– Gothenburg Green city zone är etablerad för just den här typen av projekt, praktiska tester i verkligheten, där vi tillsammans lär oss att få fart på innovationstakten, säger Jonas Eriksson.

Fler krav på utsläppsfrihet

Göteborg är den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och skalbara transportlösningar.

Anne Piegsa är processledare för Elektrifiering på Business Region Göteborg och menar att stadsmiljön påverkas i stor utsträckning av vilka bränslen som taxibolagen använder.

− Det handlar om mycket långa sträckor som taxibilarna kör centralt i staden, ackumulerat över tid. Dessutom är staden en stor köpare av taxitjänster och transporter. Om taxiflottan är elektrifierad kan vi ställa krav på utsläppsfria transporter.

Gothenburg Green city zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Research institutes of Sweden.

Se film: Animering av trådlös laddning