Gäller också Linnégatan. Park- och naturförvaltningen stoppar nu åter avverkningen av de 100-åriga lindarna på Vasagatan, i väntan på en dialog med dem som vill rädda träden. Det gäller även Linnégatan, där man skulle börja ta ned träd på måndagen.

Beslutet innebär stopp nummer två på kort tid för att ta ner de omdiskuterade träden. I förra veckan stod det klart att nedtagningen på Vasagatan krävde bygglov.

Ska bjuda in till trädvandringar
I väntan på bygglovet började boende i Vasastan att protestera, bland annat via Facebook. I helgen växte protesterna, så att minst ett 100-tal personer deltog på Vasagatan. Flera av dem har också överklagat det så kallade marklovet till länsstyrelsen.

På måndagen beslutade därför park- och naturförvaltningen, med stöd av park- och naturnämndens ordförande, att ta en paus i arbetet. Under tiden ska det bli dialog och samtal, som förvaltningen nu kommer att bjuda in till. Ännu är det oklart hur det ska gå till.

– Vi har inte hunnit prata färdigt om det, men till exempel ska vi bjuda in till trädvandringar, för att visa och diskutera våra planer, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

– Jag kan inte säga något nu om var vi hamnar efter dialogen. Men många av träden är så dåliga att de måste tas ner. Det är riskträd som det kan trilla ner stora grenar från, säger Helena Bjarnegård.

Schaktningar och hård beskärning har skadat träden
De träd som är i dåligt skick har bland annat skadats av schaktningar i rotsystemen, påkörningar och alltför hårda beskärningar, som ökar risken för olika svampangrepp.

Orsaken till att park- och naturförvaltningen väljer att byta ut alla träden sektionsvis i alléerna på Vasagatan och Linnégatan, är att det finns stora fördelar med det. Genom att ta ner och plantera träd kvarter efter kvarter, ökar möjligheterna för träden att växa sig stora snabbt, bland annat på grund av att man kan skapa sammanhängande växtbäddar som är anpassade för de nya träden.

Vill skapa allé med jämna trädrader
– Det är alltid ledsamt att behöva ta ner träd, säger Helena Bjarnegård.

Hon säger att den ursprungliga intentionen med Vasagatan var att skapa en allé med likformiga träd i jämna, ståtliga trädrader. Och den intentionen finns kvar.

– För att åstadkomma detta, vill vi ta ner och ersätta träden kvarter för kvarter. Om vi byter ut ett träd i taget får vi en allé med träd i olika storlekar. Därför har vi valt att lägga upp arbetet sektionsvis.