Affischer som illegalt klistrats på Göteborgs Stads stolpar, elskåp, papperskorgar och väntkurer kommer obönhörligen att rivas ner tre gånger i veckan. Det är trafikkontoret som inom visionen ”Trygg vacker stad” nu vill få bukt med skräpiga lappar på stan.

– I princip ska inga affischer sitta kvar i mer än två dar, berättar Bosse Söderström på Gatubolaget som för trafikkontorets räkning står för det praktiska genomförandet.

Har rivit förr

Måndag, onsdag och fredag kommer sanerare att gå över hela centrala staden och riva ner alla nyuppsatta lappar. Området sträcker sig från Stigbergstorget i väster till Redbergsplatsen i öster, och från Lilla Bommen ner till Liseberg.

5F42.jpg
– Vi har i och för sig rivit ner affischer förut, men från och med nu är det mer uppstyrt.

Redan i förra veckan var sanerare ute och plockade ner de gamla lagren av lappar, klister och tejp.

– Den här veckan har vi börjat med tillsyn och nedrivning av sådant som är nyuppsatt, säger Bosse Söderström.

Få tillåtna anslagstavlor

Privata fastighetsägare är inte med i kampanjen så som i antiklotter-projektet i Haga där allt klotter och alla affischer saneras samtidigt på de flesta fastigheter flera gånger i veckan.

– Nej, de är inte med ännu, men det kommer säkert så småningom, säger Bosse Söderström

Arrangörer för klubbspelningar, teaterföreställningar, demonstrationer och evenemang får framöver hitta andra ställen att klistra lappar än på kommunens och statens stolpar och skåp.

Men några fler tillåtna platser att affischera på har inte tillkommit ännu. Sedan en tid pågår arbete med att få fram ett antal lagliga kommunala anslagstavlor men det ärendet ligger just nu hos byggnadsnämnden.

5674.jpg

Ärendet med fler lagliga kommunala anslagstavlor ligger hos byggnadsnämnden.