Ofärdig hållplats byggs bort. Det tog 45 år, men nu ska en ofärdig spårvagnshållplats vid Rymdtorget byggas bort. I stället för en otrygg plats blir det klättervägg, fotboll och basket, odlingslådor och uteschack. Allt ska stå klart i februari 2016.

I Bergsjön kallas det tråget, en knappt 100 meter lång gång- och cykelbana som är en rest av felplanering när Rymdtorget byggdes 1970.

4C04_3.jpg
Tanken var att spårvägen skulle gå i tunnel under torget, ungefär som vid Kortedala och Frölunda torg, men det visade sig att berget var för mjukt.

Istället fick spårvägen dras en bra bit från torget. Och marken som var reserverad för spårväg och hållplats blev istället en stump cykelbana, som inte användes särskilt mycket.

Samlingsplats för kriminella
Frågan vad man skulle göra med platsen som ”blev över” har diskuterats länge. Med tiden blev tråget alltmer öde och upplevs i dag som mörkt och otryggt. Vid stadsdelsförvaltningens trygghetsvandringar nämns platsen ofta och polisen har påtalat att det är en naturlig samlingspunkt för kriminalitet.

– Vi är medvetna om problemen med tråget, och det är en fråga vi tar på stort allvar. Därför känns det väldigt roligt att vi tillsammans med våra samarbetsparters hittat en lösning som alla är nöjda med, säger Johan Blomqvist, planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Täpper till tråget
Så nu ska tråget täckas över och byggas om, för totalt sex miljoner kronor. Byggarbetena har redan startat, med att buskar och träd röjs bort och elledningar dras om.

3FD0.jpg
Sedan ska en stålkonstruktion med trätrall som tak byggas upp, för att täppa till två öppningar i tråget. På de två ytor som skapas blir det dels uteschack med träbänkar och dels odlingslådor, cirka 15 stycken.

– Odlingen blir strax nedanför ett av Familjebostäders loftgångshus, så tanken är att de boende i det huset ska få odla där, säger Johan Blomqvist.

Vid Bergsjöns kyrka stängs ingången till tråget genom att bygga en klättervägg med träläktare, spotlights och fallsand. Och i ändra änden av tråget anläggs en spontanidrottsplats, med konstgräsplan, fotbollsmål och basketkorgar.

Kyrkan har varit med
– Förhoppningsvis kan vi på detta sätt ersätta otryggheten med en stimulerande fritid för de som bor och vistas runt Rymdtorget, säger Johan Blomqvist.

Förslaget har tagits fram av Trygg, vacker stad tillsammans med stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, Familjebostäder, Bergsjön 2021, Göteborgslokaler och Svenska kyrkan.

2D6A_2.jpg
Foto: Ylva Offerman