Bara fyra av 22 företag som importerar kosmetika i Göteborg fick godkänt vid en kontroll nyligen. Förbjudna, cancerframkallande ämnen och inga innehållsförteckningar var några anmärkningar. Tre företag har nu polisanmälts av miljöförvaltningen, som gjorde kontrollen. Och det förbjudna sminket ska skickas bort som farligt avfall!

– Vi har kontinuerlig tillsyn av kosmetikaföretag och tyvärr är det ofta så här illa. Många i branschen vet inte att det finns speciallagstiftning på området, säger Anna Alenius på miljöförvaltningen.

Lagstiftning ska skydda hälsan

Hela 16 av de 22 företagen hade felaktig märkning på en eller flera produkter. Tre företag hade produkter som saknade ingrediensförteckning.

– Att inte visa ingredienserna är ett mycket allvarligt fel. Det finns hundratals ämnen som är förbjudna eller har begränsad användning. Om man som konsument inte ens kan se vad som finns i produkten har man ingen chans att bedöma den, säger Anna Alenius.

EU har en gemensam lagstiftning för kosmetika för att skydda människors hälsa. Här förbjuds massor av ämnen medan andra tillåts ingå med vissa begränsningar i användningen. Trots att miljöförvaltningen valt ut bara fem ämnen, hittade man allihop i produkterna.

Hydrokinon kan orsaka cancer och eksem

Tre företag hade nagellack som innehöll dibutylftalat, ett ämne som är förbjduet för att det kan påverka människans ägg eller spermier. Ett företag hade en hudblekningskräm som innehöll hydrokinon, ett cancerframkallande ämne som även kan ge hudirritationer och eksem.

Sex företag hade krämer med metyldibromoglutaronitrile, ett ämne som på grund av allergirisken inte får ingå i hudkrämer utan bara i så kallade rinse off-produkter, till exempel flytande tvål.

Den omdiskuterade bakteriedödaren triklosan, som tillsätts i allt från tandkräm till gympaskor, hittades också i flera deodoranter hos ett företag. Triklosan är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer och bryts inte ned i vattenreningsverken. Ämnet har återfunnits i bröstmjölk.

Många klagomål till Astma- och allergiförbundet

– Triklosan är inte förbjudet, men med tanke på miljöfarligheten har vi föreslagit att företaget byter ut de aktuella deodoranterna mot produkter utan triklosan, säger Anna Alenius.

De tre företag som hade produkter med förbjudna ämnen fick ta bort dem ur sortimentet omedelbart. Och de har nu också rättsligt efterspel att vänta. Miljöförvaltningen har polisanmält dem för brott mot Miljöbalken.

– Dessutom kräver vi kvitto på att produkter med förbjudna ämnen hanteras som farligt avfall eller skickas tillbaka till leverantören, säger Anna Alenius.

– Många konsumenter glömmer kanske att kosmetika till största delen består av kemikalier. Man ska vara lite försiktigt med vad man använder, inte minst barn och ungdomar. Astma- och allergiförbundet får in mycket klagomål på kosmetika, främst konserveringsmedel som kan ge kontakteksem.