Tillgängliga för alla. Göteborg får tre nya snabbladdningsstationer för tunga fordon. De ska placeras i Sisjön, Backa och på Ringön. Bakom initiativet står Göteborg energi, kretslopp och vatten, park och naturförvaltningen, Renova och Nordisk återvinningsservice.

Samtliga fordon inom Göteborgs Stad ska drivas fossilfritt år 2023. För att nå det målet är eldrivna tunga fordon, som last- och sopbilar, en viktig del.  Det gör att det behövs fler laddstationer.

De nya laddstationerna har två snabbladdare på vardera 175 kW. Projektet med laddstationerna leds av Göteborg energi och har fått fem miljoner kronor i stöd av Västra Götalandsregionen. Det är det första utvecklingsprojektet för tunga fordon som får stöd av regionen och det är en del av en större regional satsning.