Göteborgspriset för hållbar utveckling smäller högre än att bli utnämnd till miljöhjälte av amerikanska Time Magazine. Det tycker Sören Hermansen från Danmark, som på tisdagskvällen fick ta emot priset tillsammans med FN-chefen Anna Tibaijuka och Bogotás förre borgmästare Enrique Peñalosa.

Sören Hermansen är före detta lärare och sedan tio år drivande kraft i Samsö-projektet. Samsö har 4.000 invånare och vann en tävling mellan danska öar om att bli först med att vara självförsörjande med förnybar energi. Det har skett tack vare elva landbaserade och tio havsbaserade vindkraftverk och värmekraftverk som eldas med halm eller flis.

Delar lika på en miljon

År 2008 utsågs Sören Hermansen av Time Magazine till en av världens tio främsta miljöhjältar, ”Heroes of environment”.

– Det kändes fint. Men det känns ännu bättre att på det här sättet bli prisade av ”skandinaviska bröder”. Det ger en erkänsla som är värd mer än att vara på omslaget till Time Magazine, som ju trots allt bara beror på ett plötsligt infall av några journalister, sa Sören Hermansen.

Göteborgspriset – det tionde i ordningen delades ut vid en ceremoni i Svenska Mässan på tisdagskvällen, till trumpetfanfarar och med sång av Sofia Källgren. Prissumman på en miljon kronor delas lika av de tre.

”Jag jobbar i en bransch där man inte får ge upp”

För en annan av pristagarna, Anna Tibaijuka från Tanzania, numera FN-chef i Kenya, var det ett kärt återseende att komma till den svenska västkusten.

– Kungälv var den första stad utanför Afrika som jag besökte för 35 år sedan, då som student på Nordiska folkhögskolan. Det var roligt att komma tillbaka och se att skolan finns kvar och att den undervisar om bland annat hållbar utveckling, sade Anna Tibaijuka vid en pressträff före prisutdelningen.

Anna Tibaijuka är undergeneralsekreterare i FN och sedan år 2000 chef för UN-Habitat, FN:s bosättningsprogram, med uppgift att utveckla hållbara städer ur miljömässigt och socialt perspektiv. Hon leder ett arbete med målet att till år 2020 ha lyft 100 miljoner människor ur slumboende och fattigdom.

Hon säger att hon inte får vara pessimist (”Jag jobbar i en bransch där man inte får ge upp”) men att utmaningarna med de snabbt växande megastäderna och slumområdena är enorma.

Glad åt sitt pris

Redan idag bor halva jordens befolkning på två procent av jordens yta, alltså i städerna. Och städerna förbrukar 75 procent av all energi och svarar för 80 procent av de klimatpåverkande utsläppen.

– I dag lever en miljard människor i slumområden. År 2020 kommer det att vara 1,6 miljarder och år 2030 två miljarder människor om vi inte lyckas vända trenden. I Afrika kommer mer än hälften av befolkningen att bo i städer, sa Anna Tibaijuka.

Även Anna Tibaijuka var mycket glad åt sitt pris.

– Mitt jobb är att öka medvetenheten om de katastrofala följder som urbaniseringen kan få, om den sker under kaotiska former. Därför är det här priset mycket viktigt för oss. Och normalt brukar ju vi i FN dela ut priser, därför känns det extra viktigt när vi får dem, sa Anna Tibaijuka med ett skratt.

”Ska göra så gott jag kan i Köpenhamn”

Som en av initiativtagarna till organisationen Cities in Climate Change bidrar Anna Tibaijuka också till det praktiska genomförandet av klimatarbetet i större städer. Hon ska vara med vid det stora klimatmötet i Köpenhamn i december.

– Jag ska göra så gott jag kan i Köpenhamn. Och jag tror att mina möjligheter har förbättrats tack vare det här priset, sa Anna Tibaijuka.

Den tredje pristagaren är Enrique Peñalosa, borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá 1998-2001. Han har genomfört en framgångsrik förändring av Bogotá, som med sin slum och smog var en av jordens mest kaotiska stadsmiljöer. Idag framstår Bogotá som en förebild för hållbar stadsplanering.

”Jag vill tacka alla invånare i Bogotá”

Enrique Peñalosa ledde omdaningen av kollektivtrafiken, i första hand genom ”TransMilenio”, ett modernt bussystem, lika effektivt som tunnelbana men mycket billigare.

Han tog också initiativet till byggandet av världens längsta cykelleder och vidareutvecklade den populära ”ciclovia”, som innebär att biltrafiken längs vissa vägsträckor förbjuds varje söndag mellan klockan 7 och 14 för att underlätta för gång- och cykeltrafik.

– Jag vill tacka alla invånare i Bogotá av hela mitt hjärta för att de gav mig chansen att skapa en mer human stad enligt våra drömmar, sa Enrique Peñalosa i sitt tacktal.

Priset delas ut för tionde gången

Göteborgsspriset delas i år ut för tionde gången och juryns ordförande Stefan Edman kan nu summera att 20 världsförbättrare fått dela på totalt tio miljoner kronor. Förra året var det kemi-tema för Göteborgspriset, i år är det hållbar stadsutveckling.

Årets pristagare kommer alltså från tre olika kontinenter, är både lokalt och globalt engagerade och är också otåliga genomförare, ”doers”, i arbetet för hållbar utveckling av urbana miljöer.

– Så har vi arbetat i juryn under alla tio år. Vi har sökt de bästa i världen på respektive område. Människor som tänker nytt, men som också gör nytt, sa Stefan Edman.

5528