Ledningsnätet räcker inte till. Trots att det har regnat en del och Göteborg har tillräckligt med vatten behöver göteborgarna spara under varma dagar. Orsaken är att ledningsnätets kapacitet blir otillräckligt när många använder mycket vatten.

Göteborgarnas vatten tas från Göta älv för att bli dricksvatten, så även om det blir torka finns det normalt sett gott om vatten. Däremot kan ledningsnätets kapacitet bli otillräckligt när många vattnar i trädgården och pooler. Därför uppmanar nu Göteborg Stads förvaltning kretslopp och vatten göteborgarna att vara sparsamma med dricksvattnet under varma vår- och sommardagar.

Lågt tryck i ledningarna förra sommaren
Förra sommaren hade stora delar av Sverige problem med vattenbrist och många kommuner införde bevattningsförbud. I Göteborg var förbrukningen hög och ledningsnätet hårt belastat, vilket resulterade i att vissa delar av staden fick ett lägre tryck i vattenledningarna. Kretslopp och vatten uppmanade till sparsamhet och göteborgarna hörsammade.

För att undvika att hamna i en liknande situation i år krävs att både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att spara vatten.