En av de dragbilar som kör slagg från sopförbränningen i Sävenäs till Tagenetippen ska nu bytas till en ny Volvolastbil som går på både flytande metangas och diesel. Renova räknar med att metandieselmotorn ska minska koldioxidutsläppen med nästan 80 procent.

Lastbilen kommer att köra ungefär tio turer per dygn ut till Hisingen med en last på 30-35 ton slagg varje tur. På vägen passerar den Sveriges första tankställe för flytande gas (LNG) vid Stigs center. Men där kommer den inte att behöva stanna så ofta – varje tank räcker till cirka 80 mils körning. Det kan jämföras med en traditionell gaslastbil som bara kommer 20 mil på en tankning med komprimerad gas, så kallad CNG.

Renova är ett av de första företagen i Sverige att köra med flytande gas som bränsle.