Ett halvår tidigare än planerat inleds i vår ”operation soptunna” i Tynnered och Älvsborg i västra Göteborg. Då kan 9.000 villaägare säga adjö till de gamla sopsäckarna och får i stället avfallskärl på hjul, mer tåliga och miljövänliga.

– Att hugga ner skogar för att göra papperssäckar är klart sämre än plastkärl som håller i 10-20 år. Detta ger miljonbesparingar åt göteborgarna, säger controller Börje Albin som sköter upphandlingar på Kretsloppskontoret.

Kevlarkläder skyddar inte alltid

Men framför allt är det arbetsmiljöskäl som gör att Göteborg – liksom många andra kommuner – går över till soptunnor på hjul.

– Vi är tvungna att göra det. I Stockholm tillåter Arbetsmiljöverket inte lyft av tyngre säckar än 15 kilo. Idag kan våra säckar väga 30 kilo och de går ofta sönder för att folk slänger grillspett, blompinnnar och till och med glasrutor i säckarna.

– Trots att hämtningspersonalen har speciella kevlarkläder för att skydda sig, blir de ibland rispade och får fula sår, berättar Börje Albin.

Bytet skulle egentligen genomförts sedan en ny entreprenör, IL Recycling, tagit över uppdraget från Återvinning och Miljö AB i höst. Men nu har alla parter enats om att IL Recycling tar över redan 28 februari. Sedan börjar man plocka in de gamla säckställen och placera ut nya plastkärl i början av maj.

Kräver bra ”rullväg”

– Ett skifte före sommaren gör det hela smidigare för den personal som ska byta arbetsgivare. Och det blir bättre att byta till kärl i vår, eftersom en del villaägare kan behöva göra lite trädgårdsarbete för att det nya kärlet ska passa in, ta bort en kantsten eller asfaltera lite, säger Börje Albin.

Det nya kärlet är gratis för villaägaren, som dock får bekosta asfaltering eller andra jobb för att få en bra ”rullväg”. Det går bra att ställa kärlet i princip var som helst på tomten, såvida inte trappor eller grus gör det svårt att hämta.

– Här är det läge för uppfinningsrikedom. Det finns säkert en del som kommer att få problem, men vi kan hjälpa till med rådgivning i mer komplicerade fall.

Ingen vikttaxa ännu

I slutet av augusti ska alla i Tynnered och Älvsborg ha fått nya kärl. Sedan står Askim på tur.

– Totalt byter vi ut 15.000 säckställ i år och nästa år. Men det finns ändå 30.000 säckställ kvar att byta, främst på Hisingen, konstaterar Börje Albin.

I och med att IL Recycling tar över, införs elektronisk teknik med streckkoder som registerar exakt när soporna tömdes och hur mycket de vägde. Fast någon vikttaxa är det inte tal om för villakunderna ännu.

– Det är ett politiskt ställningstagande och lär nog bli aktuellt först när förutsättningarna finns i hela kommunen, säger Börje Albin.