De två ekonomerna Joan Bavaria från USA och Tessa Tennant från Storbritannien delar i år på Göteborgs internationella miljöpris. De har genom sina investment- bolag och fonder blivit pionjärer inom området "hållbara investeringar". Göteborgs internationella miljöpris år 2004 går till två ekonomer, Joan Bavaria från USA och Tessa Tennant från Storbritannien. De är pionjärer inom området "hållbara investeringar" och har genom sina investmentbolag och fonder inspirerat företag att ta etiska och miljömässiga hänsyn.

Redan på 1980-talet började Joan Bavaria och Tessa Tennant satsa på investeringar som främjar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.Har gått i tätenJoan Bavaria startade ett investmentbolag som inriktar sig på hållbara investeringar. Hon har gått i täten för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande inom finansvärlden och har lyckats påverka amerikanska storföretag att ta miljöhänsyn.Tessa Tennant grundade Storbritanniens första hållbara investeringsfond 1988. Tio år senare var hon med och startade den första fonden för hållbara investeringar i Asien. Delar på prissumman Genom opinionsbildning har hon visat vilken betydelse sociala investeringsfonder har för samhällets sociala och miljömässiga utveckling.Prispengarna, en miljon svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.City of Göteborg International Environment Prize delas i år ut för femte gången. Priset tillkom genom ett beslut i Göteborgs kommunfullmäktige 1999 för att ”stimulera till fortsatt utveckling och uppmärksamma genomförda och strategiskt intressanta miljöprojekt”.Elisabeth KlingbergFotnot:Miljöpriset kommer att delas av riksbankschefen Lars Heikensten vid en ceremoni på Universeum den 30:e november.Tidigare pristagare:2000 Dr Geoffrey Ballard, kanadensare och visionär inom bränslecellsutvecklingen.2001 Organisationerna FSC, Forest Stewardship Council, och KRAV, Kontrollföreningen för ekologisk odling, för sitt arbete med miljöcertifiering och miljömärkning inom skogs- respektive livsmedelsområdet.2002 Gro Harlem Brundtland, för sitt arbete för hållbar utveckling.2003 Svensken Hans Eek och tysken Wolfgang Feist, för tekniken att bygga bostäder utan värmesystem.