Hamnens miljökampanj fortsätter. Pengar tillbaka till de rederier som kör sina fartyg med renare bränsle. Det är innebörden i Göteborgs Hamns miljökampanj som pågått sedan 2011. Hittills i år har hamnen betalat ut två miljoner kronor till sex rederier med totalt 40 fartyg.

– Med det här programmet vill vi uppmuntra rederierna att bidra till renare sjöfart och förbereda sig på EU:s hårdare svaveldirektiv som införs den 1 januari 2015, säger Anna Jivén, tillförordnad miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Återbäringen betalas ut för fartyg som körs på bränsle med max 0,1 procent svavel. Förra året bidrog kampanjen till en utsläppsminskning på 100 ton svaveldioxid, under det första halvåret i år minskade utsläppen med 60 ton.

– Det indikerar att vi kommer att minska utsläppen ännu mer jämfört med 2012, säger Anna Jivén.

Pengarna till återbäringen kommer från Göteborgs Hamns miljödifferentierade hamntaxor. Rederierna får betala mer för de fartyg som körs på bränsle med mer än 0,5 procent svavel.

Pengarna betalas ut två gånger per år, med som mest 125 000 kronor per halvår. Och kampanjen fortsätter också under 2014 så det finns möjlighet för fler rederier att gå med. För mer information se länken nedan.