Linda Samuelsson och Lina Gunnarsson vid fysiologiska institutionen, Sahlgrenska Akademien, får Renovas miljöstipendium på 100.000 kronor. I sin forskning utvecklar de verktyg för att studera hur fiskar påverkas av läkemedel i vatten. Förhoppningen är att deras metoder i framtiden ska kunna användas för att studera effekter av olika typer av miljögifter.

Det är tredje året i rad som Renova delar ut ett miljöstipendium till unga forskare som inriktar sig på miljöfrågor och avfallshantering.

Spårar genförändringar

Linda Samuelsson och Lina Gunnarsson forskar om hur fiskar påverkas av läkemedel som hamnat i vattendrag. Genom fältstudier och laboratorieförsök spårar de förändringar i gener och ämnesomsättning hos fiskar som exponerats för avloppsvatten från reningsverk.

De får stipendiet för att kunna intensifiera denna forskning och utveckla metoder som på sikt förväntas kunna användas för att studera effekter av många olika typer av miljögifter.

Stipendiet delas ut på tisdagens miljöseminarium på Renovas Besöks- och utbildningscenter på Sävenäs.