På remiss till 31 augusti. Jämmerberget, Skärvallsberget och Björlandahalvön är inte lika kända som Slottsskogen och Delsjön. Men ändå fina naturområden. I ett förslag till nytt friluftsprogram för Göteborg lyfts ett 40-tal områden. Och Göteborgs Stad vill veta vad göteborgarna tycker.

– Vi ska så klart utveckla de stora områdena, Lärjedalen, Ruddalen och många andra, som vi alltid har gjort. Men nu tar vi också fram de mindre områdena, säger Helen Svenstam, projektledare på park- och naturförvaltningen.

– Syftet är att naturen ska vara nära och tillgänglig, det vi kallar ett urbant friluftsliv, så att fler människor får möjlighet till den där dagliga halvtimmes promenaden i naturen som är så bra för hälsan.

43AA_2.jpgStadens nya friluftsprogram, som nu är ute på remiss, ska ersätta ett liknande från 1979. Mycket har hänt sedan dess och det som kallas friluftsliv är så mycket mer än svampplockning och skogspromenader. Naturen har kommit närmare staden, finns ibland mitt i den.

Natur mitt i stan
– I Göteborg har vi det bra förspänt för att vi har så många naturparker nära där vi bor, vi har mycket bebyggelse som är insprängd i naturområden, där det finns lite natur kvar, kanske en grön kulle, säger Helen Svenstam.

– De här små områdena finns lite överallt. Det gäller att göra dem attraktiva.

Göteborgs Stad har en klar inriktning mot förtätad bebyggelse, är det inte en risk att små grönområden försvinner då?

– Det är klart att vi måste värna de områdena, men jag ser ingen överhängande risk. Det finns många ytor som inte är grönområden som går att använda för förtätning, dåligt utnyttjade parkeringsplatser till exempel, säger Helen Svenstam.

Kan användas bättre
– Och det finns många gröna områden som kan användas väldigt mycket mer om vi bara gör dem mer tillgängliga.

Friluftsprogrammet ska visa hur utvecklingen av friluftslivet, i naturen och även i staden, ska se ut.

I förslaget sägs att ”Göteborgs parker och naturområden ska vara till för så många som möjligt. Därför ska i första hand de friluftsaktiviteter gynnas som många människor utövar, till exempel promenader och motionslöpning.
Skidor, skridskor och pulka är aktiviteter som är ett komplement och variation till barmarksaktiviteter och kan prioriteras för att locka fler att vara ute mer på vintern. Ridning, fiske, klättring och terrängcykling är andra exempel på aktiviteter som efterfrågas och därför bör gynnas.”

De ansvariga vill nu veta mer om vad göteborgarna tycker. Önskemål och synpunkter kan lämnas via en anonym webbenkät och genom att skicka in synpunkter till park- och naturförvaltningen ända fram till den 31 augusti.

Svaren blir en del av det underlag som till slut ska bli ett friluftsprogram. Fram till mitten på juli pågår också en utställning om framtidens friluftsliv i Älvrummet vid Göteborgsoperan och där går det att lämna synpunkter i en fågelholk.

– Vi har hittills fått in cirka 600 svar på enkäten, säger Helen Svenstam.

1F12.jpg

Björlandaviken. Foto: Helena Engvall