Servicetelefon och förklarande brev. Miljöförvaltningen förtydligar avgifterna för livsmedelskontroll. Fakturorna som börjar skickas ut under vecka sju åtföljs av ett förklarande brev och förvaltningen öppnar en särskild servicetelefon för att ge svar på frågor.

Enligt Livsmedelslagen måste alla som hanterar livsmedel – både tillverkare, butiker och restauranger – genomgå regelbunden tillsyn. Syftet är att kontrollera att livsmedlen hanteras på ett säkert sätt.

Många frågor
Miljöförvaltningen sköter kontrollen genom årliga inspektioner. Kontrollerna sker löpande under hela året men verksamheterna faktureras i februari. Under tidigare år har förvaltningen märkt att det kommer många frågor i samband med fakturautskicket, framförallt från företagare som inte förstår varför de får en faktura, eller hur avgiften är uträknad.

– Det har också varit många som har överklagat. Men ofta har nog överklagandet inte handlat så mycket om fakturan i sig, utan mer om att man inte förstår vad man betalar för, säger Maria Andersson, livsmedelsinspektör.

Anpassade avgifter
I ett brev som skickas ut tillsammans med fakturan förklarar förvaltningen nu vad avgifterna baseras på. För att det ska bli rättvist räknas avgifterna ut med hänsyn till hur mycket kontroll varje verksamhet behöver. Det har bland annat att göra med hur mycket mat som hanteras är och vilken typ av livsmedel det handlar om. En kiosk får exempelvis lägre avgift än en stormarknad. Och ett bageri betalar mindre än en restaurang som tillagar rått kött.

Miljöförvaltningens erfarenhet från tidigare kontroller vägs också in. Tanken är att en väl fungerande verksamhet med få anmärkningar inte ska behöva betala lika mycket som en verksamhet som kräver mer kontrollarbete.

Servicetelefon och kundundersökning
För att företagare som har frågor ska få snabba svar öppnar miljöförvaltningen en särskild servicetelefon i samband med att fakturorna skickas ut. Förvaltningen kommer även att göra en telefonundersökning med cirka 300 företagare.

– Vi vill höra vad våra kunder tycker, om vi brister i information och hur vi i så fall kan bli tydligare, säger Maria Andersson.

Arbetet med att förbättra kommunikationen kring avgifterna är en del i Göteborgs Stads satsning på bättre service till företagare.