Här laddar de nya elbussarna för gröna resor. När elbussar den 15 juni börjar trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen kommer resenärerna att få en både grön och tyst resa. På tisdagen invigdes en unikt ljuddämpande hållplatskur som även gör väntan rofylld.

Målsättningen att framtidens bussresenärer ska kunna gå från en tyst buss till en tyst väntkur håller nu på att realiseras i Göteborg. En unik glasad hållplats presenterades under torsdagen på Sven Hultins plats i anslutning till Chalmersområdet.

23FA.jpgVid en hastig blick skiljer den sig exteriört inte påtagligt från en traditionell väntkur – det är först när man går in i kuren skillnaden blir tydlig. De ljuddämpande väggarna av specialglas lämnar ingen glipa nedtill mot marken, och hörnpartier av aluminium med stoppning bidrar ytterligare till att absorbera störande ljud.

Linje med två laddningsstationer
Premiärkuren vid Sven Hultins plats kommer, med start om några veckor, att utgöra ena änden på linje 55 som ska trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen Science Park. Via Götaplatsen, Avenyn, Brunnsparken och Götaälvbron ska de nya eldrivna bussarna transportera 86 passagerare i en tyst kupé med tillgång till wifi och eluttag för uppladdning av mobiltelefoner.

På Sven Hultins plats och på Lindholmen har nu laddningsstationer etablerats. Vid Chalmers höjer sig en bågformad laddarm i höjd med den nya väntkuren. När bussen stannar till vid kuren sänker sig armen ner mot bussens tak och laddar batteriet som på sex minuter fylls maximalt. Nyladdad kan bussen köra cirka 15 kilometer innan strömmen ebbar ut, men elbussarna på linje 55 ska laddas även vid den andra laddstationen på Lindholmen.

De nya elbussarnas energiförbrukning är cirka 80 procent lägre än för motsvarande dieselbussar.

Många partners medverkar
Trafiken på linje 55 är resultatet av ett samarbete kallat ElectriCity där aktörer från kommun, region, näringsliv och utbildningssektorn medverkar. Förutom Göteborgs Stad och Göteborg Energi märks bland andra Västra Götalandsregionen, Chalmers, Västtrafik, Akademiska Hus, Lindholmen och Johanneberg Science Park. I arbetet med den nya tysta väntkuren har innovationsföretaget IMCG haft en drivande roll.